1
00:00:49,568 --> 00:00:57,435
SISYPHUS: MÝTUS

2
00:00:59,450 --> 00:01:02,823
Titulky 11.3.2021
Andrea1717

3
00:01:41,392 --> 00:01:43,227
Povedal som ti,
aby si jej tie šaty nedávala.

4
00:01:43,310 --> 00:01:44,728
No a čo?

5
00:01:45,229 --> 00:01:47,606
Zmláti ťa,
aj keď si jej zachránila život.

6
00:01:47,690 --> 00:01:49,858
Mala by si byť opatrnejšia, dobre?

7
00:01:51,235 --> 00:01:52,653
Si v poriadku?

8
00:01:54,571 --> 00:01:55,906
Nemala by si chodiť.

9
00:01:55,990 --> 00:01:57,199
Študuje zdravotnú školu.

10
00:01:57,283 --> 00:01:59,368
Dala ti lieky a zašila ranu.

11
00:01:59,451 --> 00:02:01,578
Mala by si ísť do nemocnice.

12
00:02:03,122 --> 00:02:04,164
Kde som?

13
00:02:05,165 --> 00:02:06,208
U mňa doma.

14
00:02:12,464 --> 00:02:14,466
Kam ideš? Ledva chodíš!

15
00:02:14,550 --> 00:02:17,136
Uplynulo príliš veľa času.
Tae-sula určite chytili.

16
00:02:18,053 --> 00:02:19,179
Nie.

17
00:02:21,515 --> 00:02:23,267
- Pán Han!
- Pán Han!

18
00:02:23,350 --> 00:02:25,352
- Poskytnite nám vyhlásenie!
- Pán Han!

19
00:02:25,936 --> 00:02:27,896
Toto je v správach od včera.

20
00:02:27,980 --> 00:02:28,976
OČAKÁVA SA, ŽE PREZIDENT
QUANTUM & TIME,

21
00:02:29,176 --> 00:02:30,274
HAN TAE-SUL SA ČOSKORO
VRÁTI NA SVOJ POST.

22
00:02:30,357 --> 00:02:31,692
Zdá sa, že sa má dobre.

23
00:02:48,667 --> 00:02:50,544
Číslo, ktoré voláte,
práve nie je v dosahu.
........