1
00:00:04,073 --> 00:00:05,665
V předchozích dílech...

2
00:00:05,689 --> 00:00:09,358
Někdo nahlásil,
že máš problém s Adderallem.

3
00:00:09,393 --> 00:00:11,694
Ptáš se mě,
jestli jsem někdy ohrozila život pacienta,

4
00:00:11,728 --> 00:00:12,728
protože jsem byla sjetá.

5
00:00:12,763 --> 00:00:14,430
Jo, a neodpověděla jsi na otázku.

6
00:00:14,464 --> 00:00:15,865
Co si myslíte, že by se stalo,

7
00:00:15,899 --> 00:00:18,267
pokud byste přestal pomáhat lidem?
Koho by viděli?

8
00:00:18,301 --> 00:00:21,337
Prostě banální, hloupý,

9
00:00:21,371 --> 00:00:24,473
tlustý, bezcenný nic.

10
00:00:24,508 --> 00:00:27,176
Přesto jste to vy,
kdo v tu předepisuje 79 % opioidů.

11
00:00:27,210 --> 00:00:29,045
Dávám vám jeden rok

12
00:00:29,079 --> 00:00:31,580
na předepsání o 79 % méně

13
00:00:31,615 --> 00:00:34,684
a každý, kdo tuto kvótu nesplní,
bude propuštěn.

14
00:00:36,019 --> 00:00:37,538
Myslím, že jsou čisté.

15
00:00:39,389 --> 00:00:41,691
Poškození jeho srdce bylo rozsáhlé.

16
00:00:41,725 --> 00:00:44,060
Virus také zpustošil
okolní srdeční sval.

17
00:00:44,094 --> 00:00:45,554
Jak moc je to zlé?

18
00:00:45,584 --> 00:00:47,997
I kdybyste našel toho
nejlepšího kardiochirurga na světě,

19
00:00:48,031 --> 00:00:50,733
nejsem si jistý, že by to stačilo.

20
00:01:47,023 --> 00:01:48,991
- Zdravím.
- Ano?

21
00:01:49,025 --> 00:01:50,444
Doktor Reynolds.

22
00:01:51,361 --> 00:01:53,863
Pracoval jsem tady.

23
00:01:53,897 --> 00:01:55,364
Máte visačku?

........