1
00:02:02,331 --> 00:02:03,540
Dobré ráno, Georgi.

2
00:02:27,064 --> 00:02:27,981
Kde je George?

3
00:02:29,066 --> 00:02:30,067
Odešel.

4
00:02:31,693 --> 00:02:34,238
Odešel? Kdy?

5
00:02:35,989 --> 00:02:36,990
Včera večer.

6
00:02:41,203 --> 00:02:42,829
Nejspíš šel pro Jericha.

7
00:02:48,252 --> 00:02:49,920
Na oběd už bude jistě zpátky.

8
00:03:01,807 --> 00:03:04,226
Říkalas, že si tvůj otec někoho přivede?

9
00:03:05,352 --> 00:03:06,854
Co?

10
00:03:06,937 --> 00:03:09,398
Na oběd. Neříkalas, že bude mít doprovod?

11
00:03:10,274 --> 00:03:13,902
Ano. Kourtney s „K“.

12
00:03:17,990 --> 00:03:19,283
Tohle nemusíme dělat.

13
00:03:19,366 --> 00:03:20,576
Ale musíme.

14
00:03:21,493 --> 00:03:23,328
Jericho dnes potřebuje svou rodinu.

15
00:03:24,496 --> 00:03:25,914
Jsou to jeho první Vánoce.

16
00:03:29,459 --> 00:03:34,339
Takže já, ty, Julian, Frank,
Kourtney s „K“ a Leanne?

17
00:03:35,591 --> 00:03:38,927
Ano, samozřejmě.
Taky bychom měli prostřít pro George.

18
00:03:39,678 --> 00:03:40,888
Fajn, takže sedm.

19
00:03:40,971 --> 00:03:43,265
- Radši oškubu i jeho bráchu.
- Dobře.

20
00:03:44,349 --> 00:03:47,060
Ukážeme jim dokonalé Vánoce Turnerových.

21
00:04:52,876 --> 00:04:55,295
Nemůžou si ho jen tak vzít zpátky.

22
00:04:55,379 --> 00:04:57,506
Sean to zjevně vidí jinak.

23
00:04:57,589 --> 00:05:01,009
A vzhledem k Dorothyinu
křehkému duševnímu zdraví

24
00:05:01,718 --> 00:05:04,179
by bylo nerozumné
pokládat příliš mnoho otázek.
........