1
00:02:02,331 --> 00:02:03,540
Dobré ráno, George.

2
00:02:27,064 --> 00:02:27,981
Kde je George?

3
00:02:29,066 --> 00:02:30,067
Odišiel.

4
00:02:31,693 --> 00:02:34,238
Odišiel? Kedy?

5
00:02:35,989 --> 00:02:36,990
V noci.

6
00:02:41,203 --> 00:02:42,829
Asi šiel po Jericha.

7
00:02:48,252 --> 00:02:49,920
Do obeda sa určite vráti.

8
00:03:01,807 --> 00:03:04,226
Hovorila si, že otec niekoho privedie?

9
00:03:05,352 --> 00:03:06,854
Čože?

10
00:03:06,937 --> 00:03:09,398
Na obed. Zdalo sa mi, že si to hovorila.

11
00:03:10,274 --> 00:03:13,902
Áno. Kourtney s „K".

12
00:03:17,990 --> 00:03:19,283
Toto nemusíme robiť.

13
00:03:19,366 --> 00:03:20,576
Ale musíme.

14
00:03:21,493 --> 00:03:23,328
Jericho potrebuje svoju rodinu.

15
00:03:24,496 --> 00:03:25,914
Sú to jeho prvé Vianoce.

16
00:03:29,459 --> 00:03:34,339
Takže budeme ja, ty Julian, Frank,
Kourtney s „K" a Leanne?

17
00:03:35,591 --> 00:03:38,927
Jasné, aj Leanne.
A nemali by sme zabudnúť aj na Georgea.

18
00:03:39,678 --> 00:03:40,888
Fajn, takže sedem.

19
00:03:40,971 --> 00:03:42,181
Tak pripravím fešáka.

20
00:03:42,264 --> 00:03:43,265
Dobre.

21
00:03:44,349 --> 00:03:47,060
Predvedieme im dokonalé
turnerovské Vianoce.

22
00:04:52,876 --> 00:04:55,295
Nemôžu ho len tak priniesť späť.

23
00:04:55,379 --> 00:04:57,506
Lenže Sean to očividne vníma inak.

24
00:04:57,589 --> 00:05:01,009
A vzhľadom na Dorothin
labilný duševný stav

........