1
00:00:06,256 --> 00:00:09,926
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,802 --> 00:00:12,429
<i>Když se ti někdo líbí,</i>

3
00:00:13,596 --> 00:00:16,182
<i>chceš ho častěji vidět a slyšet jeho hlas.</i>

4
00:00:17,892 --> 00:00:19,894
<i>Všechny tvoje smysly
tě za tou osobou vedou,</i>

5
00:00:20,603 --> 00:00:22,147
<i>aniž by sis to uvědomila.</i>

6
00:00:24,566 --> 00:00:26,234
<i>A protože se to děje opakovaně,</i>

7
00:00:27,318 --> 00:00:28,403
<i>vznikne nová cesta.</i>

8
00:00:31,072 --> 00:00:32,615
<i>Cesta, po které kráčí mé srdce.</i>

9
00:01:14,115 --> 00:01:15,283
Vidíš?

10
00:01:16,034 --> 00:01:16,910
Máš mě ráda.

11
00:01:27,253 --> 00:01:29,047
Je to jiné, když máš někoho ráda.

12
00:01:31,341 --> 00:01:32,842
Oči nelžou.

13
00:01:34,594 --> 00:01:36,262
Tak ses na mě dívala i předtím.

14
00:01:37,514 --> 00:01:38,556
Ten štít…

15
00:01:39,432 --> 00:01:40,475
Byl kvůli mně.

16
00:01:41,851 --> 00:01:43,603
Abys přede mnou skryla svoje city.

17
00:01:47,273 --> 00:01:48,316
Sun-ohu.

18
00:01:49,359 --> 00:01:51,486
- To byl…
- Chtěla jsi ho nainstalovat

19
00:01:51,569 --> 00:01:53,238
a chtěla ses ukrýt.

20
00:01:53,822 --> 00:01:55,657
Nedala jsi mi čas se připravit.

21
00:01:56,950 --> 00:01:58,618
Podívej se do svého srdce.

22
00:02:00,620 --> 00:02:02,038
Nenechám tě odejít,

23
00:02:04,457 --> 00:02:05,959
dokud mi nevysvětlíš důvod.

24
00:03:11,065 --> 00:03:12,400
<i>Právě začalo pršet.</i>

25
00:03:13,359 --> 00:03:14,861
........