1
00:00:06,256 --> 00:00:09,634
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:39,414 --> 00:00:40,248
<i>Pokud jsi</i>

3
00:00:42,459 --> 00:00:43,501
<i>to o mně věděla,</i>

4
00:00:46,296 --> 00:00:47,130
<i>můžu tě mít</i>

5
00:00:48,548 --> 00:00:50,300
<i>ještě rád?</i>

6
00:00:54,095 --> 00:00:55,263
Ví to Hje-jong?

7
00:00:57,849 --> 00:00:58,808
Ví Hje-jong

8
00:01:00,351 --> 00:01:01,603
o tom štítu?

9
00:01:05,523 --> 00:01:06,483
Neřekla jsi mu to.

10
00:01:08,109 --> 00:01:09,277
Proč ne?

11
00:01:10,111 --> 00:01:11,988
Aby nezjistil, že máš ráda mě?

12
00:01:14,157 --> 00:01:15,867
Jestli to tak není, popři to.

13
00:01:17,994 --> 00:01:18,953
Chci,

14
00:01:19,746 --> 00:01:20,997
abys mi to vysvětlila.

15
00:01:25,251 --> 00:01:26,461
Ano.

16
00:01:29,047 --> 00:01:30,840
Nainstalovala jsem štít kvůli tobě.

17
00:01:32,592 --> 00:01:34,677
Ale přišla jsem kvůli Hje-jongovi.

18
00:01:38,014 --> 00:01:40,058
Kvůli tobě jsem ho nainstalovala,

19
00:01:42,685 --> 00:01:44,646
ale kvůli němu ho chci odstranit.

20
00:01:46,606 --> 00:01:47,607
Lhářko.

21
00:01:50,568 --> 00:01:51,611
Podívej se na mě.

22
00:01:52,403 --> 00:01:53,696
Zopakuj mi to do očí.

23
00:02:06,376 --> 00:02:08,253
S tebou to nemá nic společného.

24
00:02:13,716 --> 00:02:14,717
Ne.

25
00:02:19,848 --> 00:02:20,849
Máš mě ráda.

........