1
00:00:09,597 --> 00:00:14,767
přeložil VEGETOL

2
00:01:54,798 --> 00:02:00,503
Hej. Tati, tati.
Co se děje?

3
00:02:00,636 --> 00:02:05,073
Sheppard neplní podle plánu.
Je unavený a ohrožuje ostatní.

4
00:02:05,206 --> 00:02:09,679
- Jeho bratr je nemocný.
- Je to hodný kluk, ale tým má přednost.

5
00:02:09,811 --> 00:02:12,713
- Nech mě s ním promluvit.
- Budu ho muset propustit.

6
00:02:12,846 --> 00:02:15,017
Tati, právě jsi řekl,
že je to hodný kluk.

7
00:02:15,149 --> 00:02:18,085
No tak, promluvím s ním.

8
00:02:19,588 --> 00:02:22,524
Jdi si pro nářadí.
Uvidíme se v autě.

9
00:02:26,894 --> 00:02:28,194
Tati!

10
00:02:28,328 --> 00:02:30,696
- Eriku?
- Prosím! Pomoz mi! Tati!

11
00:02:30,830 --> 00:02:32,599
Eriku! Eriku!

12
00:02:34,266 --> 00:02:36,502
- Tati! Tati!
- Co to kurva je?

13
00:02:36,634 --> 00:02:38,837
Mám tě, držím tě.

14
00:02:40,005 --> 00:02:42,106
Tati, prosím! Tati!

15
00:02:42,240 --> 00:02:43,809
Tati!

16
00:02:49,245 --> 00:02:51,781
Tati!
Prosím, pomoz mi. Tati!

17
00:02:53,283 --> 00:02:56,251
- Tati!
- Eriku!

18
00:02:57,087 --> 00:02:58,621
Eriku.

19
00:03:01,089 --> 00:03:03,024
Eriku!

20
00:03:08,062 --> 00:03:09,800
Tati!

21
00:05:00,893 --> 00:05:04,931
<i>Ahoj, Arianne.
Tady je zase Darren Atkins.</i>

22
00:05:05,064 --> 00:05:08,068
<i>Tým a já jsme připraveni
a naše zařízení taky.</i>

........