1
00:00:08,875 --> 00:00:12,458
Co mám teda dělat?
Řeknu něco o sobě a…

2
00:00:12,541 --> 00:00:13,666
Jo.

3
00:00:28,416 --> 00:00:29,708
Kamera jede.

4
00:00:29,791 --> 00:00:31,458
Klid…

5
00:00:35,708 --> 00:00:38,500
Jmenuju se Silviu Soare a jsem sexuolog.

6
00:00:38,583 --> 00:00:42,250
Nevěřím na vztahy, co trvají celý život.

7
00:00:46,208 --> 00:00:48,666
Ahoj. Já jsem Cristian Lazurean

8
00:00:48,750 --> 00:00:52,208
a deset let pracuju jako párový terapeut.

9
00:00:52,291 --> 00:00:54,250
Jmenuju se Valentin Preda.

10
00:00:54,333 --> 00:00:57,916
Jsem terapeut skupin a osobního rozvoje.

11
00:01:02,041 --> 00:01:03,791
Nemáte náhodou Advil?

12
00:01:03,875 --> 00:01:06,291
Fajn, takže to vypadá takhle:

13
00:01:07,500 --> 00:01:11,583
Kdysi žila krásná a chytrá princezna.

14
00:01:11,666 --> 00:01:13,416
Všichni princové ji milovali.

15
00:01:13,500 --> 00:01:17,333
Když dospěla, potkala prince
a zamilovala se do něj.

16
00:01:17,416 --> 00:01:21,833
Vzali se. A žili šťastně až do smrti.

17
00:01:21,916 --> 00:01:23,666
Konec.

18
00:01:23,750 --> 00:01:26,041
No tak! To snad ne…

19
00:01:26,125 --> 00:01:28,083
Stejně o tohle ani nejde,

20
00:01:28,166 --> 00:01:32,416
jestli existuje
něco jako vztah na celý život.

21
00:01:32,500 --> 00:01:34,875
Jde o to, zda ten vztah můžeš opravit.

22
00:01:34,958 --> 00:01:37,708
Jo, můžeš.

23
00:01:49,833 --> 00:01:53,500
{\an8}VZTAH: 4 ROKY 7 MĚSÍCŮ
PROBLÉM: PENÍZE

24
00:01:53,583 --> 00:01:55,833
{\an8}Nechceš toho nechat?

........