1
00:01:03,608 --> 00:01:08,278
<i>Vyjadřujeme vděčnost paní
Gehringové za její podporu,</i>

2
00:01:08,279 --> 00:01:11,203
<i>za spolupráci pana Eda Barrowa,
a pomoc Christyho Walshe,</i>

3
00:01:11,204 --> 00:01:13,203
<i>taktéž i New Yorkským Yankees.</i>

4
00:01:27,632 --> 00:01:30,452
<i>Toto je příběh hrdiny
každodenního života.</i>

5
00:01:30,453 --> 00:01:35,099
<i>Je to příběh laskavého mladíka,
který na vrcholu své slávy</i>

6
00:01:35,100 --> 00:01:39,200
<i>byl příkladem prostoty a skromnosti
pro mladé lidi v Americe.</i>

7
00:01:39,201 --> 00:01:43,513
<i>Čelil smrti se stejnou
chrabrostí a stejnou silou,</i>

8
00:01:43,514 --> 00:01:48,327
<i>jako tisíce mladých Američanů
na vzdálených bojištích.</i>

9
00:01:48,328 --> 00:01:52,199
<i>Zanechal na sebe vzpomínku
odvahy a oddanosti,</i>

10
00:01:52,200 --> 00:01:55,500
<i>která bude navždy zdrojem
inspirace pro všechny lidi.</i>

11
00:01:55,501 --> 00:02:01,610
<i>Toto je příběh Lou Gehringa.
Napsal: Damon Runyon.</i>

12
00:02:42,662 --> 00:02:45,290
Proč se nedíváš, kam šlapeš?

13
00:02:47,000 --> 00:02:48,729
No tak, motýle.

14
00:02:49,269 --> 00:02:51,328
Hoď to sem. No tak.

15
00:02:55,642 --> 00:02:57,837
Dobře, pojďme hrát.

16
00:02:57,910 --> 00:02:59,878
- Hej, Murphy.
- Co chceš?

17
00:03:00,179 --> 00:03:03,012
- Necháte mě hrát?
- Vypadni odsud.

18
00:03:03,082 --> 00:03:05,550
- Mám nějaké karty Sweet Caporal!
- Koho máš?

19
00:03:05,618 --> 00:03:08,052
Hanse Wagnera.
Grovera Clevelanda Alexandera.

20
00:03:08,121 --> 00:03:09,748
Jen tyhle veterány?

21
00:03:09,856 --> 00:03:13,223
- Trise Speakera, Johnnyho Everse.
- Všichni bývalí hráči.

22
........