1
00:00:42,775 --> 00:00:44,277
Svlékni si bundu.

2
00:00:52,618 --> 00:00:53,995
Podívej se do objektivu.

3
00:00:59,083 --> 00:01:00,835
Smíš si zavolat.

4
00:01:01,210 --> 00:01:03,463
Dám ti seznam advokátů
pro mladistvé.

5
00:01:04,046 --> 00:01:05,298
Ne, díky.

6
00:01:05,673 --> 00:01:07,592
Ozvi se aspoň rodičům.

7
00:01:07,717 --> 00:01:09,969
Ať je s tebou někdo u výslechu.

8
00:01:11,554 --> 00:01:13,347
Rodiče umřeli.

9
00:01:15,057 --> 00:01:18,311
ANTIGONA

10
00:01:23,399 --> 00:01:25,568
Počkáme na Polyneika.

11
00:01:26,611 --> 00:01:28,112
Kde vůbec je?

12
00:01:32,241 --> 00:01:33,618
Vystydne jídlo, co?

13
00:01:34,160 --> 00:01:35,703
Hele, radši buď zticha.

14
00:01:39,415 --> 00:01:41,959
Ještě kapka olivovýho oleje.
Babička je nejlepší kuchařka.

15
00:01:44,212 --> 00:01:45,630
To je hostina.

16
00:01:45,755 --> 00:01:49,175
-Pomodli se, Eteokle.
-Ale já to neumím.

17
00:01:49,258 --> 00:01:51,302
Ale ano, modlitbu jsi slyšel stokrát!

18
00:01:51,385 --> 00:01:53,596
-Udělej to ty.
-Jsi nejstarší.

19
00:01:53,679 --> 00:01:55,515
Babička chce slyšet tebe.

20
00:02:02,355 --> 00:02:05,233
Ať letos zavládne mír a hojnost.

21
00:02:05,983 --> 00:02:10,071
Tati, mami, všichni příbuzní,
chraňte nás.

22
00:02:13,866 --> 00:02:15,535
Dejte, ať držíme spolu.

23
00:02:15,952 --> 00:02:17,203
Dejte, ať držíme spolu.

24
00:02:24,502 --> 00:02:27,422
Co tajnýho si píšeš,
........