1
00:00:00,260 --> 00:00:02,330
Reno?

2
00:00:02,440 --> 00:00:04,960
Přišla jsem si pro tebe.

3
00:00:04,970 --> 00:00:07,050
Reno.

4
00:00:07,050 --> 00:00:09,610
Máma je tady.

5
00:00:30,080 --> 00:00:32,030
Paní Mičiki.

6
00:00:32,030 --> 00:00:35,950
- Můžeme si promluvit dole...
- Reno?

7
00:00:35,950 --> 00:00:37,960
To jsem já.

8
00:00:37,960 --> 00:00:42,200
Proč se schováváš, Reno?

9
00:00:45,180 --> 00:00:47,510
Hodná holka.

10
00:00:48,410 --> 00:00:50,370
Reno.

11
00:00:50,910 --> 00:00:53,370
Hodná holka.

12
00:00:54,240 --> 00:00:56,470
To je dobrý.

13
00:00:57,570 --> 00:01:01,630
Pojď sem, ať tě můžu hezky

14
00:01:01,630 --> 00:01:04,460
obejmout.

15
00:01:04,460 --> 00:01:06,310
Reno?

16
00:01:06,310 --> 00:01:08,430
<i>Obejmu tě</i>.

17
00:01:09,140 --> 00:01:11,480
Reno?

18
00:01:11,480 --> 00:01:13,540
<i>Obejmu tě</i>.

19
00:01:15,400 --> 00:01:17,720
Mamí...

20
00:01:26,180 --> 00:01:27,140
Zima 2003, Muroran

21
00:01:27,140 --> 00:01:29,330
Reno.
Zima 2003, Muroran

22
00:01:29,330 --> 00:01:30,430
Zima 2003, Muroran

23
00:01:32,180 --> 00:01:35,070
Hele, není to nakřivo?

24
00:01:36,230 --> 00:01:38,860
- Vypadá to dobře.
- Jo?

25
........