1
00:00:09,000 --> 00:00:11,360
- Dobré ráno, madam Poussy.
- Dobré ráno.

2
00:00:11,920 --> 00:00:13,000
Prosím.

3
00:00:13,680 --> 00:00:15,440
Tady máte klíče.

4
00:00:16,320 --> 00:00:17,480
Jeďte opatrně.

5
00:00:34,360 --> 00:00:35,440
Co se děje?

6
00:00:37,240 --> 00:00:38,320
Kdo jste?

7
00:00:39,040 --> 00:00:41,880
Pomoc!

8
00:00:41,960 --> 00:00:44,960
ORIGINÁL NETFLIX

9
00:01:01,640 --> 00:01:04,320
Vážně nebyla jiná možnost
než unést celebritu?

10
00:01:04,400 --> 00:01:07,880
Jakýpak únos?
Jen si trochu schrupne a zase se probere.

11
00:01:07,960 --> 00:01:10,440
Sežeň nějaký sušený jídlo,
kdyby měla hlad.

12
00:01:11,280 --> 00:01:13,080
Jú, diamantový náušnice!

13
00:01:15,840 --> 00:01:16,920
Výborně, Caro.

14
00:01:17,000 --> 00:01:19,600
Pouč nás, jaká máme na tomto světě práva.

15
00:01:20,640 --> 00:01:23,960
Článek 89 stanovuje,

16
00:01:24,040 --> 00:01:30,000
že mezi sedmou večerní a sedmou ranní
by ženy neměly vykonávat žádnou práci.

17
00:01:32,040 --> 00:01:33,520
To je přesně naše doba.

18
00:01:33,600 --> 00:01:35,280
To jsme nejvytíženější.

19
00:01:35,360 --> 00:01:36,640
Zmlkněte, vy dvě.

20
00:01:37,280 --> 00:01:38,680
Čti dál, Caro.

21
00:01:40,120 --> 00:01:43,880
V článku 90 jsou pak specifikovány
druhy práce,

22
00:01:43,960 --> 00:01:50,280
jež mohou ženy vykonávat
a jež je duševně ani morálně neohrozí.

23
00:01:50,360 --> 00:01:51,280
Morálně?

24
........