1
00:00:14,360 --> 00:00:17,280
Taková nehoda
a Caro nás ani nepřivolá na pomoc.

2
00:00:17,360 --> 00:00:19,640
Ty vážně věříš tomu, že upadla?

3
00:00:21,840 --> 00:00:24,440
Možná měla jen drsnýho zákazníka.

4
00:00:24,520 --> 00:00:27,720
Sklapněte, vy dvě. Třeští mi hlava.

5
00:00:29,440 --> 00:00:30,880
Tady ji máme.

6
00:00:30,960 --> 00:00:32,400
ATELIÉR EVON

7
00:00:44,240 --> 00:00:46,160
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

8
00:01:16,200 --> 00:01:17,800
- Saade.
- <i>Ano, šéfe?</i>

9
00:01:18,440 --> 00:01:19,280
Kde vězíš?

10
00:01:19,880 --> 00:01:23,200
<i>Na křižovatce kousek od klubu.</i>
<i>Za pět minut jsem tam.</i>

11
00:01:23,280 --> 00:01:25,720
Až dorazíš, pošli mi sem Wafu.

12
00:01:25,800 --> 00:01:26,680
<i>Jasně, šéfe.</i>

13
00:02:03,520 --> 00:02:08,360
Toť vše. Když jsem dorazila do nemocnice,
tak už jsi tam nebyla.

14
00:02:08,440 --> 00:02:10,480
Jsem ráda, že jste obě v pořádku.

15
00:02:10,560 --> 00:02:12,960
Je to úleva. Uvidíme se dole na pódiu.

16
00:02:13,040 --> 00:02:17,400
Půjčím ti dlouhý rukavice,
ať můžeš tu lapálii zamaskovat.

17
00:02:17,480 --> 00:02:20,200
Myslím to obinadlo, mámo Ashwaq.

18
00:02:32,640 --> 00:02:33,880
Kde je ten rentgen?

19
00:02:33,960 --> 00:02:36,000
Jaký rentgen? Co máš na mysli?

20
00:02:37,280 --> 00:02:38,600
Ten ultrazvuk miminka?

21
00:02:47,200 --> 00:02:48,240
Stop.

22
00:02:48,320 --> 00:02:49,640
To stačí.

23
00:02:49,720 --> 00:02:51,200
Už dobrý, zlato.

24
00:02:51,280 --> 00:02:52,320
Nemačkáme.
........