1
00:00:00,010 --> 00:00:06,808
Môj brat mal pomer
s ženou iného muža. Dala
mu prívesok so sovou.

2
00:00:08,810 --> 00:00:10,928
Poslal mi balík
predtým než zomrel. Píše,

3
00:00:10,930 --> 00:00:13,048
že to je zbierka všetkých
vodítok ku Goliathovi.

4
00:00:13,050 --> 00:00:15,090
Zoberiem to ako dôkazy.

5
00:00:17,410 --> 00:00:20,728
Tvoja mama zvykla hovoriť, že jej to
pomohlo vidieť v temnotách.

6
00:00:20,730 --> 00:00:23,090
Ocko, to je tvoje.
Tvoja mama a ja, sme mali každý jeden.

7
00:00:26,490 --> 00:00:30,208
Emma Brannicková -
bola viac než len manželka.

8
00:00:30,210 --> 00:00:33,450
To áno. 14. Spravodajský Spoločnosť.
Špión.

9
00:00:41,930 --> 00:00:44,968
Myslím, že viem, kto je Goliath.
Jackie Twomey.

10
00:00:44,970 --> 00:00:47,128
Adam spomínal
Jackieho v tých súboroch.

11
00:00:47,130 --> 00:00:49,648
Nebudem schopný zhromaždiť
proti nemu dôkazy,

12
00:00:49,650 --> 00:00:51,248
nie bez toho,
aby o všetko vedel.

13
00:00:51,250 --> 00:00:52,930
No, tak ti pomôžem ja.

14
00:00:58,970 --> 00:01:00,648
Hotovo.

15
00:01:00,650 --> 00:01:02,648
Si si istý, že to bude viesť
k ďalším veciam?

16
00:01:02,650 --> 00:01:03,848
Verím, že bude.

17
00:01:03,850 --> 00:01:05,488
A máme toho správneho?

18
00:01:05,490 --> 00:01:06,770
Máme.

19
00:01:14,530 --> 00:01:16,648
Našiel sa odtlačok
na tej pohľadnici.

20
00:01:16,650 --> 00:01:18,010
Odtlačok patrí Adamovi Corrymu.

21
00:01:21,090 --> 00:01:24,008
Jackie Twomey, zatýkam vás
pre podozrenie

22
........