1
00:00:06,204 --> 00:00:08,860
Vravel si: „Milujem ťa“.
„Počkaj,“ ja na to.

2
00:00:09,003 --> 00:00:12,495
„Vezmi si ma,“ vyriekla som takmer.
Ty však na to: „Choď preč“.

3
00:00:13,113 --> 00:00:15,978
{\pos(190,230)}<font color="#ffff00">Slovenská televízia
uvádza francúzsky film</font>

4
00:00:19,251 --> 00:00:23,008
{\pos(190,230)}<font color="#ffff00">JULES A JIM</font>

5
00:01:09,726 --> 00:01:12,383
Bolo to okolo roku 1912.
Jules, cudzinec v Paríži,

6
00:01:12,516 --> 00:01:15,744
požiadal Jima, ktorého sotva
poznal, aby ho dostal na bál.

7
00:01:15,921 --> 00:01:18,830
Jim zaobstaral pozvánku
a zaviedol ho ku krajčírovi.

8
00:01:19,101 --> 00:01:23,046
Kým sa Jules hrabal v látkach
a vyberal si kostým otroka,

9
00:01:23,178 --> 00:01:25,309
zrodilo sa medzi nimi
veľké priateľstvo.

10
00:01:25,470 --> 00:01:28,357
Počas bálu sa zintenzívnilo.
Jules bol veľmi tichý,

11
00:01:28,476 --> 00:01:30,746
s guľatými očami,
plnými humoru a nehy.

12
00:01:30,923 --> 00:01:34,408
Na druhý deň mali prvý ozajstný rozhovor.
Odvtedy sa stretávali každý deň.

13
00:01:34,542 --> 00:01:37,698
Po nociach učili jeden druhého
svoj jazyk a literatúru.

14
00:01:37,897 --> 00:01:40,949
Ukazovali si svoje básne
a spolu ich prekladali.

15
00:01:41,313 --> 00:01:44,904
Spájala ich aj ľahostajnosť k peniazom.
Stále sa zhovárali.

16
00:01:45,058 --> 00:01:47,857
Ani jeden dovtedy nenašiel
takého pozorného poslucháča.

17
00:01:47,989 --> 00:01:50,843
V Julesovom parížskom živote
nebola žena, ale želal si ju mať.

18
00:01:50,964 --> 00:01:52,473
Jim ich mal viacero.

19
00:01:52,671 --> 00:01:55,822
Zoznámil ho s mladou hudobníčkou.
Začiatok vyzeral sľubne.

20
00:01:55,944 --> 00:01:58,258
Jules sa za týždeň zaľúbil
a ona tiež.

21
00:01:58,390 --> 00:02:00,240
........