1
00:00:13,044 --> 00:00:15,700
Vravel si: „Milujem ťa“.
„Počkaj,“ ja na to.

2
00:00:15,843 --> 00:00:19,335
„Vezmi si ma,“ vyriekla som takmer.
Ty však na to: „Choď preč“.

3
00:00:19,953 --> 00:00:22,821
{\pos(190,230)}<font color="#ffff00">Slovenská televízia
uvádza francúzsky film</font>

4
00:00:26,090 --> 00:00:29,848
{\pos(190,230)}<font color="#ffff00">JULES A JIM</font>

5
00:01:16,566 --> 00:01:19,223
Bolo to okolo roku 1912.
Jules, cudzinec v Paríži,

6
00:01:19,356 --> 00:01:22,584
požiadal Jima, ktorého sotva
poznal, aby ho dostal na bál.

7
00:01:22,761 --> 00:01:25,670
Jim zaobstaral pozvánku
a zaviedol ho ku krajčírovi.

8
00:01:25,941 --> 00:01:29,886
Kým sa Jules hrabal v látkach
a vyberal si kostým otroka,

9
00:01:30,018 --> 00:01:32,149
zrodilo sa medzi nimi
veľké priateľstvo.

10
00:01:32,310 --> 00:01:35,197
Počas bálu sa zintenzívnilo.
Jules bol veľmi tichý,

11
00:01:35,316 --> 00:01:37,586
s guľatými očami,
plnými humoru a nehy.

12
00:01:37,763 --> 00:01:41,248
Na druhý deň mali prvý ozajstný rozhovor.
Odvtedy sa stretávali každý deň.

13
00:01:41,382 --> 00:01:44,538
Po nociach učili jeden druhého
svoj jazyk a literatúru.

14
00:01:44,737 --> 00:01:47,789
Ukazovali si svoje básne
a spolu ich prekladali.

15
00:01:48,153 --> 00:01:51,744
Spájala ich aj ľahostajnosť k peniazom.
Stále sa zhovárali.

16
00:01:51,898 --> 00:01:54,697
Ani jeden dovtedy nenašiel
takého pozorného poslucháča.

17
00:01:54,829 --> 00:01:57,683
V Julesovom parížskom živote
nebola žena, ale želal si ju mať.

18
00:01:57,804 --> 00:01:59,313
Jim ich mal viacero.

19
00:01:59,511 --> 00:02:02,662
Zoznámil ho s mladou hudobníčkou.
Začiatok vyzeral sľubne.

20
00:02:02,784 --> 00:02:05,098
Jules sa za týždeň zaľúbil
a ona tiež.

21
00:02:05,230 --> 00:02:07,080
........