1
00:06:44,402 --> 00:06:45,904
Varujte kráľovnú.

2
00:09:31,778 --> 00:09:35,990
ČASŤ 1
"S TÝM NEPOČÍTAJ, BATMAN"

3
00:09:36,574 --> 00:09:39,452
Bruce Wayne.

4
00:09:39,619 --> 00:09:41,246
Bruce Wayne.

5
00:09:42,747 --> 00:09:45,458
Vrtuľníky nelietajú kvôli búrke
už šesť dní.

6
00:09:45,917 --> 00:09:46,751
Odkiaľ prišiel?

7
00:09:47,168 --> 00:09:48,753
Vraj preliezol horu.

8
00:09:49,212 --> 00:09:50,255
Nemožné.

9
00:09:59,264 --> 00:10:00,682
Hovor.

10
00:10:02,016 --> 00:10:06,521
Túto dedinu navštevuje cudzinec,
čo prichádza z mora.

11
00:10:06,688 --> 00:10:09,440
Chodieva v zime, keď ľudia hladujú

12
00:10:09,607 --> 00:10:11,359
a nosí im ryby.

13
00:10:11,693 --> 00:10:13,611
Prichádza s veľkým prílivom.

14
00:10:13,778 --> 00:10:15,029
Ten bol včera.

15
00:10:21,578 --> 00:10:23,872
Vidíš to sám.

16
00:10:24,038 --> 00:10:25,790
V prístave sú ľadovce,

17
00:10:25,957 --> 00:10:28,168
už 4 mesiace tadiaľ neprešla loď.

18
00:10:29,127 --> 00:10:33,173
Tento cudzinec sem nechodí loďou.

19
00:10:40,138 --> 00:10:43,766
Z diaľky sa blížia nepriatelia.

20
00:10:45,059 --> 00:10:46,728
Potrebujem bojovníkov.

21
00:10:46,895 --> 00:10:50,440
Toho cudzinca a ďalších ako on.

22
00:10:50,607 --> 00:10:54,110
Budujem tím, aby sme sa ubránili.

23
00:10:55,028 --> 00:10:57,947
Musím toho muža vidieť.

24
00:10:59,115 --> 00:11:01,409
Ak vôbec existuje,

25
........