1
00:00:15,902 --> 00:00:20,904
Titulky 17.3.2021
Andrea1717

2
00:00:23,740 --> 00:00:25,642
Hej!

3
00:00:28,278 --> 00:00:29,913
Toto...

4
00:00:35,652 --> 00:00:37,354
Riaditeľ!

5
00:00:53,770 --> 00:00:55,572
Prepáčte.

6
00:01:05,115 --> 00:01:07,617
Riaditeľ, ste v poriadku?

7
00:01:07,617 --> 00:01:09,719
Nie ste zranený?

8
00:01:23,700 --> 00:01:25,469
Som v poriadku.

9
00:01:28,071 --> 00:01:30,207
Povedal som, že som v poriadku.

10
00:01:37,848 --> 00:01:40,417
Myslím, že vy dvaja ste sa udobrili.

11
00:01:40,984 --> 00:01:43,719
Teraz, keď to vidím, nie som

12
00:01:43,919 --> 00:01:47,924
v cykle trojročnej
smoly ja ale riaditeľ?

13
00:02:12,449 --> 00:02:16,586
Musíš ma vyhľadať
skôr ako bude neskoro.

14
00:02:36,339 --> 00:02:40,510
Naozaj som v tom okamihu myslel,
že sa mi zastaví srdce.

15
00:02:40,510 --> 00:02:45,916
Slečna Cho Hong bola na odpadnutie.
Zajímalo by ma, či je v poriadku.

16
00:02:52,956 --> 00:02:56,126
Ako sa má Cho Hong?

17
00:02:57,060 --> 00:02:59,396
Načo sa pýtaš?

18
00:02:59,396 --> 00:03:03,800
Nevypila ani hlt vody,
sedí tam, akoby umierala.

19
00:03:04,935 --> 00:03:08,838
Ak to takto pôjde ďalej umrie prvá.

20
00:03:11,408 --> 00:03:15,512
Bolo by bývalo pekné,
keby až do konca vedel kto sme.

21
00:03:19,583 --> 00:03:21,318
Tajomník Kim.

22
00:03:21,318 --> 00:03:23,019
Áno, hovorte.

23
00:03:23,019 --> 00:03:25,355
Ak niekoho milujete...

24
........