1
00:00:00,321 --> 00:00:02,654
PENNYWORTH
2x06 - The Rose and Thorn

2
00:00:02,794 --> 00:00:05,802
Překlad: BottleOfWater
Korekce: Lucifrid, KevSpa

3
00:00:05,964 --> 00:00:07,644
www.edna.cz/pennyworth

4
00:00:08,229 --> 00:00:09,329
<i>V minulých dílech...</i>

5
00:00:09,424 --> 00:00:12,026
Kdysi jste mi řekl,
že byste mě dostal do Ameriky.

6
00:00:12,078 --> 00:00:14,258
Situace se změnila.
Skoro každý chce pryč.

7
00:00:14,313 --> 00:00:16,850
- Za kolik?
- Pět tisíc za každého? - Do háje.

8
00:00:16,911 --> 00:00:19,306
Musíme udělat poslední práci s Gullym.

9
00:00:19,398 --> 00:00:21,772
- Gully je nebezpečný.
- Je to šílenec.

10
00:00:21,847 --> 00:00:23,315
Odvážnému štěstí přeje.

11
00:00:28,127 --> 00:00:30,502
Řekni, že jsi tam nekradl
a nezabil ty lidi.

12
00:00:30,600 --> 00:00:32,334
Ne! Zastavte!

13
00:00:33,576 --> 00:00:35,771
- Zvrtlo se to.
- Vypadni!

14
00:00:35,833 --> 00:00:38,008
O důvod víc,
abychom odletěli do Ameriky.

15
00:00:38,052 --> 00:00:40,506
Už jsem řekla, že do Ameriky nepoletím.

16
00:00:40,578 --> 00:00:42,793
Rozhodně ne s vraždícím zlodějem.

17
00:00:42,855 --> 00:00:45,891
Náš další kandidát
na premiéra je pan John Ripper.

18
00:00:45,991 --> 00:00:50,358
Když mě zvolíte za vůdce Ligy,
šlápneme do toho pěkně zostra!

19
00:00:50,412 --> 00:00:53,513
Rád bych zamítl plán pana Rippera
z morálních důvodů.

20
00:00:53,626 --> 00:00:57,766
Láska a soucit. Našimi největšími
zbraněmi jsou liberální ctnosti.

21
00:00:57,807 --> 00:01:02,479
A my nakonec vyhrajeme,
protože lidskost je s námi.

22
00:01:04,090 --> 00:01:08,418
........