1
00:00:00,352 --> 00:00:02,894
Viděli jste...

2
00:00:02,921 --> 00:00:06,132
FDR započal dosud nevídané
třetí funkční období.

3
00:00:06,158 --> 00:00:10,997
Proč některé okamžiky zplodí
přesně ty správné lidi?

4
00:00:11,041 --> 00:00:12,836
Eleanor bojuje za lidská práva.

5
00:00:12,871 --> 00:00:16,707
Panovalo přesvědčení,
že paní Rooseveltová to dokáže.

6
00:00:16,746 --> 00:00:18,728
A Amerika vstoupila do války.

7
00:00:18,757 --> 00:00:24,758
Žádám Kongres
o vyhlášení válečného stavu.

8
00:00:24,802 --> 00:00:29,861
Závěrečná část
<i>Osobního příběhu Rooseveltů.</i>

9
00:00:30,837 --> 00:00:34,765
Snímek vznikl s finančním přispěním
členů The Better Angels Society,

10
00:00:34,800 --> 00:00:39,256
neziskové organizace zaměřené
na dějepisné vzdělávání Američanů

11
00:00:39,282 --> 00:00:41,042
prostřednictvím dokumentárních filmů.

12
00:00:41,077 --> 00:00:42,344
K jejím členům patří:

13
00:00:52,067 --> 00:00:53,363
Dále finančně přispěli:

14
00:01:11,390 --> 00:01:13,061
Hlavním přispěvatelem byla:

15
00:01:22,482 --> 00:01:26,890
Dříve než se jména
Theodore, Eleanor a Franklin

16
00:01:26,908 --> 00:01:31,034
nesmazatelně vryla
do povědomí Američanů,

17
00:01:31,074 --> 00:01:36,825
dříve než svým individuálním úsilím
nadobro změnili chod dějin,

18
00:01:36,860 --> 00:01:41,764
naučila je jedna prominentní rodina,
jak důležitý je altruismus,

19
00:01:41,808 --> 00:01:44,223
jak mocná vytrvalost

20
00:01:44,258 --> 00:01:47,716
a jak záslužná pomoc bližnímu svému.

21
00:01:53,098 --> 00:01:55,808
Překlad: datel071

22
00:02:33,664 --> 00:02:36,058
V dubnu 1944,

23
........