1
00:00:36,916 --> 00:00:39,750
{\an8}<i>Ohnivý kruh tvoří aktivní vulkány,</i>

2
00:00:39,833 --> 00:00:41,625
{\an8}<i>které jsou obklopené mraky.</i>

3
00:00:43,083 --> 00:00:46,916
{\an8}<i>Hustá a bohatá vegetace maluje dozelena</i>

4
00:00:47,000 --> 00:00:50,083
<i>zdánlivě nekonečná pohoří.</i>

5
00:00:54,000 --> 00:00:57,333
{\an8}<i>Země s jednou z nejbohatších kultur</i>

6
00:00:57,416 --> 00:00:59,708
{\an8}<i>na americkém kontinentu.</i>

7
00:01:00,750 --> 00:01:02,416
{\an8}<i>Více než dva tisíce let</i>

8
00:01:02,500 --> 00:01:06,666
{\an8}<i>byla tato země</i>
<i>svědkem vzniku velkolepé civilizace,</i>

9
00:01:06,750 --> 00:01:10,125
<i>která vyčnívala svou</i>
<i>sociokulturní evolucí.</i>

10
00:01:12,625 --> 00:01:14,625
<i>Civilizace, která vyvinula</i>

11
00:01:15,083 --> 00:01:20,000
{\an8}<i>jeden z mála propracovaných</i>
<i>psacích systémů v Americe</i>

12
00:01:20,125 --> 00:01:22,083
<i>během předkolumbovské éry.</i>

13
00:01:22,583 --> 00:01:25,875
{\an8}<i>Tato kultura si osvojila</i>
<i>astronomii a matematiku</i>

14
00:01:25,958 --> 00:01:28,166
{\an8}<i>s naprostou přesností.</i>

15
00:01:28,416 --> 00:01:31,875
<i>A také dosáhla velkých pokroků v umění,</i>

16
00:01:32,375 --> 00:01:35,208
{\an8}<i>architektuře a hospodářství.</i>

17
00:01:41,666 --> 00:01:45,041
{\an8}<i>Je to země bohatá na přírodní zdroje,</i>

18
00:01:45,458 --> 00:01:50,291
{\an8}<i>plná velkých a čistých vodopádů,</i>
<i>které protékají skrze hory</i>

19
00:01:50,375 --> 00:01:54,333
{\an8}<i>do řek, jež vyživují plodnou půdu.</i>

20
00:02:02,000 --> 00:02:07,250
{\an8}<i>Rozmanitost této země vzešla</i>
<i>ze spojení dvou světů,</i>

21
00:02:07,333 --> 00:02:09,791
{\an8}<i>které se před pěti sty lety</i>

22
00:02:09,875 --> 00:02:13,625
{\an8}<i>na tomto místě střetly.</i>

23
00:02:14,333 --> 00:02:18,000
<i>Byly to světy, ze kterých vzešla</i>

24
00:02:18,083 --> 00:02:20,750
........