1
00:00:07,148 --> 00:00:08,592
Takže toto naozaj robíte

2
00:00:08,617 --> 00:00:10,978
- s každým dôstojníkom z CPD?
- Áno, pane.

3
00:00:11,002 --> 00:00:12,554
Nemusíte mi hovoriť pane.

4
00:00:12,579 --> 00:00:13,998
Je to dosť formálne
pre niekoho, kto sa ma bude

5
00:00:14,023 --> 00:00:15,678
pýtať na moje najhlbšie
a najtemnejšie tajomstvá.

6
00:00:15,703 --> 00:00:17,284
Sľubujem, že to tak nebude.

7
00:00:17,308 --> 00:00:18,773
Kladiem len otázky

8
00:00:18,798 --> 00:00:21,201
vo veci predpokladaných
budúcich problémov.

9
00:00:21,226 --> 00:00:22,521
Predpovedáte budúcnosť?

10
00:00:22,546 --> 00:00:24,639
To by bolo super, nie?
Ale nepredpovedám.

11
00:00:24,668 --> 00:00:27,507
Je to len ďalší doplnok
k stratégii včasnej intervencie.

12
00:00:27,535 --> 00:00:29,129
Chápem, predvídať,
či v budúcnosti

13
00:00:29,154 --> 00:00:30,745
v práci niečo pokazím.

14
00:00:30,770 --> 00:00:32,783
Je to čisto podporné,
nie represívne.

15
00:00:32,807 --> 00:00:34,526
Čo ak odpoviem na otázku zle?

16
00:00:34,551 --> 00:00:35,752
Neexistujú zlé odpovede.

17
00:00:35,777 --> 00:00:37,820
Akákoľvek odpoveď nám
pomôže porozumieť vám.

18
00:00:37,845 --> 00:00:40,073
- Kto ste.
- Jasné, chápem.

19
00:00:40,097 --> 00:00:42,743
Už som bol na terapii,
tak to na mňa vyvaľte.

20
00:00:42,767 --> 00:00:45,064
Ako vám chutí vaša káva?

21
00:00:45,620 --> 00:00:46,853
Ako čierna.

22
00:00:47,345 --> 00:00:49,087
A ako chutí vám?

23
........