1
00:00:06,006 --> 00:00:07,966
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,343 --> 00:00:13,853
Au, tati! Když mě česala Bailey,
nikdy to nebolelo.

3
00:00:13,930 --> 00:00:16,310
Bailey už tu ale nepracuje. A víš proč?

4
00:00:16,391 --> 00:00:19,481
Protože byla nenahraditelná
a neuměla přemety?

5
00:00:21,062 --> 00:00:24,522
Říkal jsem, že byla nezodpovědná
a neuměla přemýšlet.

6
00:00:25,775 --> 00:00:27,775
O Bailey už ani slovo.

7
00:00:28,695 --> 00:00:30,195
Vypadám jak idiot!

8
00:00:31,865 --> 00:00:33,945
Chloe, kdo tě to slovo naučil?

9
00:00:34,034 --> 00:00:35,204
Bailey ne.

10
00:00:36,870 --> 00:00:39,870
Cassidy, pojď! Přijdeme pozdě na svatbu.

11
00:00:39,956 --> 00:00:42,416
Zdá se mi to, nebo tu cítím Bailey?

12
00:00:47,005 --> 00:00:49,005
Ty sis na sebe dal její parfém?

13
00:00:50,133 --> 00:00:51,053
Jen trochu.

14
00:00:52,218 --> 00:00:54,298
Nechala si ho tu a mně se stýská.

15
00:00:55,930 --> 00:01:00,230
Nechápu,
jak jsi mohl vyhodit mou jedinou klientku.

16
00:01:01,019 --> 00:01:04,559
Už se o ní nebudeme bavit.
Nechci slyšet ani její jméno.

17
00:01:04,647 --> 00:01:05,647
Bailey!

18
00:01:07,442 --> 00:01:09,992
- Jsem rád, že jsi zpátky.
- Rád tě vidím.

19
00:01:10,070 --> 00:01:11,450
Co tu děláš?

20
00:01:11,529 --> 00:01:14,739
Ahoj, Beau.
Šla jsem si jen pro zbytek věcí

21
00:01:14,824 --> 00:01:17,744
a schválně jsem přišla brzo,
aby mě nikdo neviděl.

22
00:01:18,286 --> 00:01:20,956
Ale když jsem seděla na posteli
a balila věci,

23
00:01:21,039 --> 00:01:25,419
byla mi zima, tak jsem se zabalila do deky
........