1
00:03:22,209 --> 00:03:26,625
<i>Drahý Bože, dohliadaj na mňa
na novom mieste.</i>

2
00:03:28,000 --> 00:03:30,209
<i>Zajtra asi musím vstávať
okolo 6:00.</i>

3
00:03:37,167 --> 00:03:38,833
<i>Bolesť v bruchu pretrváva</i>

4
00:03:38,917 --> 00:03:41,250
<i>a teraz ju zhoršila menštruácia.</i>

5
00:03:42,459 --> 00:03:45,292
<i>Zobrala som dva ibuprofeny
a magnézium.</i>

6
00:03:51,250 --> 00:03:52,417
<i>Prepáč tú netrpezlivosť,</i>

7
00:03:52,500 --> 00:03:55,125
<i>no dúfam, že čoskoro
odhalíš svoj plán pre mňa.</i>

8
00:03:56,125 --> 00:03:58,292
<i>Neviem sa zbaviť pocitu,
že si ma zachránil</i>

9
00:03:58,376 --> 00:04:00,042
<i>pre niečo väčšie, ako toto.</i>

10
00:04:02,583 --> 00:04:04,292
<i>Nesťažujem sa, vôbec.</i>

11
00:04:05,167 --> 00:04:06,042
<i>Amen.</i>

12
00:04:52,376 --> 00:04:54,542
- Ahoj, si Maud?
- Áno, dobrý.

13
00:04:54,625 --> 00:04:58,167
Na kuchynskom stole
sú inštrukcie a všetko ostatné.

14
00:04:58,251 --> 00:05:00,125
Zajtra jej príde upratovačka.

15
00:05:00,209 --> 00:05:02,167
Nedovoľ jej piť alkohol.

16
00:05:02,251 --> 00:05:04,750
Lekári jej predpísali
novú dávku B12.

17
00:05:04,833 --> 00:05:07,376
Jednu si môže dať
každý večer pred večerou.

18
00:05:08,251 --> 00:05:10,209
Tvoja spálňa je hore vľavo.

19
00:05:10,292 --> 00:05:11,875
Jej veličenstvo spí.

20
00:05:12,376 --> 00:05:13,376
Aká je?

21
00:05:14,792 --> 00:05:15,667
Trocha krava.

22
00:05:16,500 --> 00:05:17,459
Bav sa.

23
00:06:03,583 --> 00:06:06,834
<i>...v posledných dňoch
........