1
00:01:15,041 --> 00:01:18,958
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:02:01,541 --> 00:02:04,458
{\an8}NEZAPOMENUTELNÝ

3
00:02:06,083 --> 00:02:08,833
{\an8}Tenhle podnik založil můj dědeček
v roce 1952.

4
00:02:08,916 --> 00:02:09,750
{\an8}FAKTURA

5
00:02:09,833 --> 00:02:12,500
{\an8}Byl to vášnivý muzikant
a výrobce nástrojů.

6
00:02:13,500 --> 00:02:16,416
{\an8}V zadní části domu
dělal a opravoval kytary.

7
00:02:17,125 --> 00:02:18,958
{\an8}Když to šlo, pomáhal jsem mu.

8
00:02:20,000 --> 00:02:21,208
{\an8}Byli jsme si blízcí.

9
00:02:22,000 --> 00:02:23,000
{\an8}Podívejte se.

10
00:02:23,583 --> 00:02:24,458
{\an8}Tohle je děda.

11
00:02:25,375 --> 00:02:26,916
{\an8}Zemřel před deseti lety.

12
00:02:27,458 --> 00:02:29,541
{\an8}Rozhodl jsem se… teda

13
00:02:30,125 --> 00:02:32,666
{\an8}s bráchou jsme se rozhodli firmu převzít,

14
00:02:32,750 --> 00:02:34,125
{\an8}což by si děda přál.

15
00:02:34,916 --> 00:02:40,708
{\an8}Nejenže jsme to zachovali,
ale zároveň rozšířili a zrenovovali.

16
00:02:41,875 --> 00:02:43,083
Taky jsme to chtěli

17
00:02:43,166 --> 00:02:45,375
přetvořit v posvátné místo

18
00:02:45,458 --> 00:02:50,041
pro všechny, kteří milují nástroje a hudbu
stejně jako můj dědeček.

19
00:02:52,166 --> 00:02:53,583
Taky jsi muzikant?

20
00:02:54,166 --> 00:02:55,750
Ne, jsem architekt.

21
00:02:55,833 --> 00:02:57,166
No, ještě tři zápočty.

22
00:02:57,791 --> 00:02:59,208
- Skoro architekt.
- Jo.

23
00:03:31,125 --> 00:03:33,708
Máš tu nějaké nástroje, které můžu zničit?

24
00:03:35,125 --> 00:03:36,000
........