1
00:00:00,000 --> 00:00:04,162


2
00:00:09,760 --> 00:00:12,729
Jaywick Sands! Jaywick Sands!

3
00:00:12,730 --> 00:00:15,765
Jaywick Sands! Jaywick Sands!

4
00:00:15,766 --> 00:00:19,135
Jaywick Sands! Jaywick Sands!

5
00:00:19,136 --> 00:00:22,305
Jaywick Sands! Jaywick Sands!

6
00:00:22,306 --> 00:00:24,842
Jaywick Sands!

7
00:00:38,469 --> 00:00:41,122
PŘED 30 DNY

8
00:00:42,926 --> 00:00:44,160
- Ahoj.
- Ahoj.

9
00:00:44,161 --> 00:00:46,396
Tati?

10
00:00:46,397 --> 00:00:47,797
Ano?

11
00:00:47,798 --> 00:00:49,366
Vypadáš jako by ti uletěly včely.

12
00:00:49,367 --> 00:00:51,100
Co to znamená?

13
00:00:51,101 --> 00:00:52,869
Cože?

14
00:00:52,870 --> 00:00:54,303
Uletěly včely.

15
00:00:54,304 --> 00:00:56,272
Kdy se začneš chovat jako Brit?

16
00:00:56,273 --> 00:00:57,807
Žiješ tu už 25 let.

17
00:00:57,808 --> 00:01:00,777
Co to znamená? Uletěly včely?

18
00:01:00,778 --> 00:01:03,414
Vypadáš unaveně.

19
00:01:04,582 --> 00:01:06,749
Mám úkol.

20
00:01:06,750 --> 00:01:09,018
Tenhle rok mám hodně práce.

21
00:01:09,019 --> 00:01:10,854
Dobře.

22
00:01:12,690 --> 00:01:14,624
Jde o tvého bratra.

23
00:01:14,625 --> 00:01:18,761
Potřebuji tvoji pomoc, Kkymane.

24
00:01:18,762 --> 00:01:23,900
Budu toho od tebe žádat hodně.

25
00:01:23,901 --> 00:01:25,935
Vypadá to tak.
........