1
00:00:12,012 --> 00:00:14,764
{\an8}PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:57,057 --> 00:00:58,016
{\an8}11. DÍL

3
00:00:58,099 --> 00:00:59,100
{\an8}Ju-šine.

4
00:00:59,601 --> 00:01:00,435
{\an8}Ano?

5
00:01:01,019 --> 00:01:04,147
{\an8}Co byl nešťastnější okamžik v tvém životě?

6
00:01:06,357 --> 00:01:09,110
{\an8}Nejsem si jistý. Nedokážu vybrat jeden.

7
00:01:10,070 --> 00:01:12,197
{\an8}- Bylo jich hodně?
- Ano.

8
00:01:13,239 --> 00:01:15,116
{\an8}Musíš být šťastný muž, Ju-šine.

9
00:01:17,160 --> 00:01:18,536
{\an8}A co ty, mladá dámo?

10
00:01:19,454 --> 00:01:22,749
{\an8}Jsi první, kdo mě tak nazval.

11
00:01:23,333 --> 00:01:24,834
Tady je to běžné.

12
00:01:25,585 --> 00:01:26,878
Kdys byla nejšťastnější?

13
00:01:30,131 --> 00:01:31,674
Po přijetí na univerzitu?

14
00:01:32,634 --> 00:01:34,552
- To je překvapení.
- Proč?

15
00:01:34,636 --> 00:01:38,014
Myslel jsem, že budoucnost
moc neřešíš. Vypadáš tak.

16
00:01:38,598 --> 00:01:39,849
Neřeším, doktore.

17
00:01:41,017 --> 00:01:42,018
„Doktore“?

18
00:01:57,867 --> 00:01:59,160
Zajímá tě jízda na koni?

19
00:02:00,703 --> 00:02:02,372
Možná, když mě to naučíš.

20
00:02:02,455 --> 00:02:03,748
Dobře.

21
00:02:04,582 --> 00:02:07,961
V zábavním průmyslu
musíš umět jezdit na koni,

22
00:02:08,753 --> 00:02:11,005
stejně jako plavat, řídit,

23
00:02:11,798 --> 00:02:13,341
hrát golf a tancovat.

24
00:02:14,425 --> 00:02:15,510
Umíš tancovat?

........