1
00:00:12,012 --> 00:00:14,764
{\an8}PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:57,056 --> 00:01:00,060
{\an8}<i>Dokud ženu její muž miluje,
nikdy nezestárne.</i>

3
00:01:00,143 --> 00:01:02,270
{\an8}<i>To vás naučili rodiče?</i>

4
00:01:02,353 --> 00:01:04,731
{\an8}<i>Svádět ženatého muže a rozbíjet rodinu?</i>

5
00:01:04,814 --> 00:01:06,900
{\an8}Nemůžeš žít s někým, koho nemiluješ.

6
00:01:06,983 --> 00:01:09,694
{\an8}Když láska vyprchá,
držíte spolu díky vzájemnému poutu.

7
00:01:09,778 --> 00:01:11,112
{\an8}<i>Co kdybychom se rozvedli?</i>

8
00:01:11,196 --> 00:01:14,199
{\an8}Jestli chceš být milována,
buď k pomilování.

9
00:01:14,282 --> 00:01:17,035
{\an8}Proč ses vrátila? Vrať se tam. Znáš mě.

10
00:01:17,118 --> 00:01:19,162
{\an8}Co mám udělat, abych si tě udobřila?

11
00:01:19,245 --> 00:01:21,581
{\an8}<i>V noci se mi zdál sen o početí.</i>

12
00:01:21,664 --> 00:01:23,833
{\an8}Myslím to vážně. Řeknu ti to později.

13
00:01:23,917 --> 00:01:26,836
{\an8}<i>Skoč za mnou. Zjistíme, jak ses zlepšila.</i>

14
00:01:26,920 --> 00:01:29,964
{\an8}Si-jun. Dovolíš mi odejít?

15
00:01:30,048 --> 00:01:32,759
{\an8}- Odejít kam?
<i>- Odejít od tebe.</i>

16
00:01:32,842 --> 00:01:33,760
{\an8}<i>Cože?</i>

17
00:01:33,843 --> 00:01:37,305
{\an8}Pi-jong si myslí,
že její táta umřel kvůli mně.

18
00:01:37,388 --> 00:01:41,100
{\an8}Kdo jsi, abys mému manželovi vykládala
o naší rodině? Nemáš na to právo.

19
00:01:41,184 --> 00:01:44,103
{\an8}Tak, jako ty jsi mně vzala tátu,
vezmu i já ji tobě.

20
00:01:44,187 --> 00:01:45,522
{\an8}<i>Máš mě, miláčku.</i>

21
00:01:45,605 --> 00:01:49,025
{\an8}Můžeš plakat, kdykoli chceš.
Ale jen v mém náručí.

22
00:01:49,108 --> 00:01:52,195
{\an8}<i>Tung-mi, určitě mě nebudeš nenávidět,
když budu žít dlouhý život?</i>

23
00:01:52,278 --> 00:01:53,696
{\an8}Vážně to chceš skončit?
........