1
00:00:01,560 --> 00:00:07,080
Digitálně obnoveno
Švédským filmovým institutem v roce 2013.

2
00:02:37,520 --> 00:02:43,720
Nahoře v horách,
je vesnic jen pár a jsou daleko od sebe.

3
00:02:44,720 --> 00:02:47,440
Nejbližší soused je často na míle daleko.

4
00:02:48,840 --> 00:02:52,360
Lidé mají tady nahoře těžký život.

5
00:02:53,840 --> 00:02:56,600
Za dávných časů,
neúroda znamenala smrt hladem.

6
00:02:57,840 --> 00:02:59,560
Sníh napadl po slunovratu.

7
00:03:00,800 --> 00:03:04,800
Brambory byly zkažené, kukuřice povadlá.

8
00:03:06,520 --> 00:03:12,560
Než aby umřeli hladem,
lidé odešli ze svých domovů

9
00:03:12,640 --> 00:03:18,960
se svými nejstaršími dětmi.
Vydali se žebrat chléb.

10
00:03:21,320 --> 00:03:26,480
Farnost se starala o děti, které zůstaly,

11
00:03:27,280 --> 00:03:31,120
umísťovala je k farmářům,
kteří za ně dostávali něco zaplaceno,

12
00:03:31,720 --> 00:03:33,760
ale ti je často nechávali o hladu.

13
00:03:41,360 --> 00:03:46,800
- Co bude s dětmi?
- Nestrachuj se o ně, Britto.

14
00:03:46,880 --> 00:03:49,800
Budou v pořádku. Vždy je tu farnost.

15
00:03:51,400 --> 00:03:55,840
Ty velké se o sebe postarají,
ale co ty maličké?

16
00:03:56,360 --> 00:04:00,880
Pošleme je na farmy.
Farnost za ně zaplatí.

17
00:04:01,200 --> 00:04:05,720
Ne, to nechci!

18
00:04:06,320 --> 00:04:08,720
Chovají se k nim moc dobře.

19
00:04:09,560 --> 00:04:14,160
Je na čase, abych šel.
Emma brzy přijde a pomůže.

20
00:04:14,240 --> 00:04:20,720
Pokojně, Britto.
Brzy se uzdravíš. Hezký den.

21
00:04:38,120 --> 00:04:40,080
Nestrachuj se o nás, matko.

22
00:04:42,040 --> 00:04:43,360
Ante, miláčku.

23
........