1
00:00:19,686 --> 00:00:24,691
Hovory

2
00:00:24,775 --> 00:00:27,986
MAMA

3
00:00:28,070 --> 00:00:31,448
14. SEPTEMBER
INDIAN WELLS

4
00:00:31,532 --> 00:00:34,910
9. NOVEMBER
RIBBONWOOD / SAN DIEGO

5
00:00:42,543 --> 00:00:43,544
Mami?

6
00:00:51,176 --> 00:00:52,177
Ahoj.

7
00:00:52,261 --> 00:00:53,345
Už si tam?

8
00:00:53,428 --> 00:00:56,890
Áno, som pred domom.
Teda pred naším starým domom.

9
00:00:56,974 --> 00:00:58,141
Dobre.

10
00:00:58,225 --> 00:00:59,518
Je to strašidelné.

11
00:00:59,601 --> 00:01:01,895
Bude to v pohode. Vzchop sa.

12
00:01:02,688 --> 00:01:05,858
Dom vyzerá inak. Strašidelne.

13
00:01:05,941 --> 00:01:08,318
Za chvíľu prídem do Ribbonwoodu.

14
00:01:08,402 --> 00:01:11,363
Vtedy sa to má stať.

15
00:01:11,446 --> 00:01:13,282
A čo presne sa má stať?

16
00:01:13,365 --> 00:01:14,491
To prerušenie.

17
00:01:14,575 --> 00:01:16,994
To viem. Ale čo presne?

18
00:01:17,077 --> 00:01:19,079
Neviem. Na nete písali len toto:

19
00:01:19,162 --> 00:01:22,749
„Choďte cez púšť za Indian Wells

20
00:01:22,833 --> 00:01:27,087
a niekde pri Ribbonwoode
sa naruší telefonický signál a potom...“

21
00:01:27,171 --> 00:01:30,174
Viem, a potom sa spojíš
s niekým z budúcnosti.

22
00:01:30,257 --> 00:01:32,467
Či minulosti. Dúfam, že v minulosti.

23
00:01:32,551 --> 00:01:35,804
Áno. Alebo to môže byť
blbosť z internetu.

24
00:01:35,888 --> 00:01:36,889
........