1
00:01:01,450 --> 00:01:04,300
Láska v čase

2
00:01:04,625 --> 00:01:06,625
3. epizóda

3
00:01:06,825 --> 00:01:07,825
Titulky 23.3.2021
Andrea1717

4
00:01:08,640 --> 00:01:09,280
Prezident.

5
00:01:09,280 --> 00:01:10,719
Prečo robíte problémy?

6
00:01:10,719 --> 00:01:11,480
Prezident ja...

7
00:01:11,480 --> 00:01:12,680
Choďte.

8
00:01:13,359 --> 00:01:14,959
Taká smiešna!

9
00:01:18,120 --> 00:01:19,200
Boyan?

10
00:01:19,480 --> 00:01:20,599
Si v poriadku?

11
00:01:21,359 --> 00:01:22,439
Áno.

12
00:01:22,920 --> 00:01:24,200
Nechám vás porozprávať sa.

13
00:01:24,200 --> 00:01:25,280
Dovidenia.

14
00:01:27,799 --> 00:01:29,480
Pán Lu, slečna Han.

15
00:01:29,480 --> 00:01:30,239
Prepáčte, že vyrušujem.

16
00:01:30,959 --> 00:01:31,719
Pán Lu.

17
00:01:32,319 --> 00:01:33,400
Podľa vašej požiadavky,

18
00:01:33,400 --> 00:01:35,850
som zrušil zverejňovanie
románov pre mužov.

19
00:01:36,640 --> 00:01:38,719
O cene môžeme ešte hovoriť.

20
00:01:38,719 --> 00:01:40,200
Viete...

21
00:01:40,200 --> 00:01:42,000
nevyhýbame sa rokovaniu.

22
00:01:43,560 --> 00:01:45,760
Včera som bol posadnutý
Vraždami Lin Nan,

23
00:01:45,760 --> 00:01:47,680
tak som zabudol na čas.

24
00:01:47,680 --> 00:01:48,680
Prepáčte.

25
........