1
00:00:00,908 --> 00:00:02,953
<i>- V minulých dílech The Resident...</i>
- Kdo je to?

2
00:00:02,991 --> 00:00:05,882
- Můj bývalý nevlastní syn Jake.
- Ne, kdybys mě měl rád,

3
00:00:05,985 --> 00:00:08,812
- zůstal bys v kontaktu.
- Prodávají Chastain.

4
00:00:08,859 --> 00:00:10,760
Mají v plánu proměnit jej v bydlení.

5
00:00:10,763 --> 00:00:13,031
- Berete momentálně nějaké léky?
- Ano, Ativan.

6
00:00:13,046 --> 00:00:15,687
- Máte abstinenční příznaky.
- Ne, nevolejte policajty!

7
00:00:16,578 --> 00:00:18,497
- Co se stalo?
- Bodli ji.

8
00:00:18,538 --> 00:00:20,000
Miminko?

9
00:00:21,004 --> 00:00:22,843
Vypadá to, že je tvoje vnučka naživu.

10
00:00:23,664 --> 00:00:26,123
Musíme Nic hned teď převézt
do fungující nemocnice.

11
00:00:26,265 --> 00:00:28,197
Když je teď Randallová guvernérkou,

12
00:00:28,200 --> 00:00:31,051
Existuje možnost, že by okres
převzal vedení nemocnice?

13
00:00:31,092 --> 00:00:33,515
Guvernérka souhlasila.
Chastain je veřejná nemocnice

14
00:00:33,554 --> 00:00:35,562
a personál se má okamžitě vrátit.

15
00:00:50,234 --> 00:00:51,567
Nic.

16
00:00:52,138 --> 00:00:55,082
Jsi stále v Chastain. Je ráno

17
00:00:56,357 --> 00:00:57,770
a jsi v pořádku.

18
00:00:59,884 --> 00:01:01,235
Jak je na tom miminko?

19
00:01:02,551 --> 00:01:05,957
Slyšeli jsme puls, pamatuješ?

20
00:01:06,540 --> 00:01:10,625
Viděli jsme ho na ultrazvuku,
takže jí nic nehrozí.

21
00:01:10,648 --> 00:01:13,231
Ne, ještě jsme
nevyloučili žádné komplikace,

22
00:01:13,270 --> 00:01:17,231
- které mohlo napadení způsobit.
- Máš pravdu, ale už to jsou dva týdny

........