1
00:00:11,250 --> 00:00:12,916
- Dovnitř!
- Běžte dovnitř.

2
00:00:13,000 --> 00:00:14,833
To je náš stan!

3
00:00:17,666 --> 00:00:19,083
Deset sekund.

4
00:00:20,583 --> 00:00:21,875
Jsem připravená.

5
00:00:21,958 --> 00:00:25,250
Nechte to tady a noste to tam postupně.

6
00:00:25,333 --> 00:00:28,250
Pojďte dovnitř.

7
00:00:29,291 --> 00:00:31,833
Našli jste je dost rychle. Sem.

8
00:00:31,916 --> 00:00:35,000
Položte je růžek na růžek,
ať jste k sobě blízko.

9
00:00:35,083 --> 00:00:37,958
Tím pádem se v noci nenachladíte.
Batohy do koutů.

10
00:00:38,041 --> 00:00:41,416
Napočítám do pěti
a všichni si sednou na svoji postel.

11
00:00:41,500 --> 00:00:44,541
- Raz, dva.
- Počkat.

12
00:00:44,625 --> 00:00:45,708
Tři.

13
00:00:48,208 --> 00:00:49,916
Taky si někam lehni.

14
00:00:50,000 --> 00:00:52,333
Ty budeš u vstupu? Chceš něco vidět?

15
00:00:52,416 --> 00:00:55,583
Jsou dvě ráno a spíte.
Chci slyšet i chrápání.

16
00:00:55,666 --> 00:00:58,833
- Já umím chrápat doopravdy.
- Jo?

17
00:00:58,916 --> 00:01:01,083
Dobře. Tak poslouchejte.

18
00:01:01,166 --> 00:01:03,916
Slyšíte, jak se venku něco hýbe.

19
00:01:21,375 --> 00:01:24,666
FILIP

20
00:01:25,583 --> 00:01:28,333
{\an8}PETRE A PAUL

21
00:02:28,583 --> 00:02:32,416
<i>Oblečte se, sluníčko už svítí.</i>

22
00:02:32,500 --> 00:02:34,166
Honem, oblíkat.

23
00:02:34,250 --> 00:02:37,250
Rychle! Pohyb!

24
........