1
00:00:02,376 --> 00:00:12,762
HOLLYOOD CLASSIC ENTERTAINMENT
uvádí

2
00:02:47,251 --> 00:02:51,379
ROMULUS A REMUS

3
00:07:41,586 --> 00:07:48,177
<i>Roku 753 před Kristem, u příležitosti
obvyklého obřadu Luperkálií,</i>

4
00:07:48,302 --> 00:07:53,473
<i>slavil Amulius, vládce Alby Longy,
zasnoubení svého chráněnce Curia</i>

5
00:07:53,514 --> 00:07:57,603
<i>s Julií, dcerou Tatia,
mocného krále Sabinů.</i>

6
00:08:34,847 --> 00:08:36,682
Netušil jsem,
že tu bude tolik lidí.

7
00:08:36,725 --> 00:08:40,062
Je to svátek boha Pana.
Jemu vděčíme za dary země.

8
00:08:40,520 --> 00:08:43,398
Tady přichází jeden jeho dar.

9
00:08:45,525 --> 00:08:47,193
Není nádherný?

10
00:08:48,445 --> 00:08:49,696
Ano.

11
00:08:50,489 --> 00:08:52,407
Pamatujme však, proč jsme tady.

12
00:08:56,995 --> 00:09:00,706
Ty tedy odmítáš přispět?
Což nechceš mít celý rok dobrou úrodu?

13
00:09:00,791 --> 00:09:03,751
Co bych asi sklízel?
Nemám ani kousíček půdy.

14
00:09:03,793 --> 00:09:08,090
- A co ta zvířata? -To ne, ne!
- Bůh Pan ti požehná.

15
00:09:08,173 --> 00:09:11,509
- Co krávu?
- Ne, nechte mi je! Ne...

16
00:09:11,884 --> 00:09:14,804
Pojďme, synové moji,
za chvíli začne obřad.

17
00:09:15,096 --> 00:09:17,682
Co si teď počnu?

18
00:09:19,433 --> 00:09:22,270
Nezoufej, bohové ti pomohou.

19
00:10:17,451 --> 00:10:20,745
U všech mocných bohů,
vždyť je to Rhea Silvia.

20
00:10:21,078 --> 00:10:24,875
- Rhea Silvia? -Ano, nejvyšší
kněžka v chrámu bohyně Vesty.

21
00:10:37,596 --> 00:10:39,139
A král Amulius.

22
00:11:41,701 --> 00:11:47,416
Na tvoji počest, bože Pane,
........