1
00:00:30,916 --> 00:00:34,666
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:35,416 --> 00:00:40,041
Fajn, ten oheň chci tam na druhé straně.

3
00:00:40,125 --> 00:00:41,291
Tak pojďte!

4
00:00:41,375 --> 00:00:43,500
Pojďte, jdeme do moře.

5
00:00:43,583 --> 00:00:45,791
Máme tady pivo.

6
00:00:45,875 --> 00:00:47,875
- Čí je to čepice?
- Moje.

7
00:00:47,958 --> 00:00:48,833
Pošetilec.

8
00:00:48,916 --> 00:00:50,666
- Tak si ji vem!
- Díky.

9
00:00:50,750 --> 00:00:53,583
- Kdo si dá pivo?
- Pohni, brácho.

10
00:00:53,666 --> 00:00:56,083
- Podívej se na ně. No tak!
- Utíkej!

11
00:00:56,166 --> 00:00:58,666
Co tam dělají? Hej!

12
00:01:10,333 --> 00:01:11,500
Super.

13
00:01:20,125 --> 00:01:21,541
Hej!

14
00:01:22,125 --> 00:01:23,208
Promiň.

15
00:01:30,666 --> 00:01:33,583
- Zahoď to. Slíbilas to.
- Co když mi napsal?

16
00:01:33,666 --> 00:01:34,875
- A napsal?
- Ne.

17
00:01:34,958 --> 00:01:35,791
Dobře.

18
00:01:36,458 --> 00:01:39,208
Chce si někdo zaskákat přes oheň?

19
00:01:40,041 --> 00:01:41,125
Do toho, Lorenzo.

20
00:01:41,208 --> 00:01:43,708
- No tak, Lorenzo!
- Skákej!

21
00:01:43,791 --> 00:01:46,708
Skoč!

22
00:01:46,791 --> 00:01:49,500
Klasický projev mužnosti.

23
00:01:49,583 --> 00:01:52,416
- Do toho.
- Ne!

........