1
00:00:30,346 --> 00:00:32,682
Nenapadlo nikoho přivolat
jakéhokoli dospělého?

2
00:00:32,807 --> 00:00:34,892
Většina z těch, kteří mě
napadli, by to zhoršili.

3
00:00:34,976 --> 00:00:37,270
Zahrajme si na Gretu Thunbergovou
a šlápněme do toho.

4
00:00:37,395 --> 00:00:39,605
Ty jo, Greta je tak srandovní.

5
00:00:39,772 --> 00:00:42,984
Jak všechno říká s kamennou tváří.

6
00:00:43,067 --> 00:00:46,028
Není to proto, že je autistka?

7
00:00:54,412 --> 00:00:57,665
Díky, že jsi nás sem vzala.
To jseš hodná. Že jseš tak hodná.

8
00:00:57,749 --> 00:00:59,876
Ne. To je jasný.

9
00:01:07,675 --> 00:01:09,427
Tak můžeš?

10
00:01:15,433 --> 00:01:18,186
GENERA+ION
6. díl: Kola naší Bussy

11
00:01:20,229 --> 00:01:22,398
O TÝDEN DŘÍVE

12
00:01:24,567 --> 00:01:25,943
<i>Ale proč San Francisko?</i>

13
00:01:26,027 --> 00:01:28,279
<i>A utrácet za hotel tam, kde mrzne...</i>

14
00:01:28,362 --> 00:01:31,949
Nemrzne tam. Je to exkurze
klubu, do kterého chodím.

15
00:01:32,033 --> 00:01:33,618
<i>Do jakého klubu?</i>

16
00:01:35,328 --> 00:01:37,580
-Filmového.
<i>-Filmového? To je novinka.</i>

17
00:01:37,663 --> 00:01:41,084
<i>Mám vědět ještě něco o své</i>
<i>dceři, než se vrátím domů?</i>

18
00:01:41,167 --> 00:01:44,045
<i>Ty káčo, tys jí to neřekla?</i>

19
00:01:45,630 --> 00:01:47,965
Budeš babička!

20
00:01:48,049 --> 00:01:51,552
Nech toho!
Dělá si srandu. Dost...

21
00:01:51,636 --> 00:01:53,429
<i>To už mi nedělej.</i>

22
00:01:54,639 --> 00:01:58,184
<i>-Co je to za příšernost?</i>
-Klid. To je jenom čepice.

23
00:01:58,267 --> 00:02:02,146
........