1
00:00:05,655 --> 00:00:09,409
... tak jo, můžeš bezpečně
odevzdat dítě 72 hodin po porodu.

2
00:00:09,492 --> 00:00:12,578
A tohle voní jako čerstvá
pipka, takže tady pohoda.

3
00:00:12,745 --> 00:00:15,623
Já teda cítím akorát placentu.
Neprotejká to?

4
00:00:15,706 --> 00:00:19,085
Prostě odevzdám dítě
a nikdo se nebude na nic ptát?

5
00:00:19,168 --> 00:00:21,212
Opravdu nemůžou
pokládat žádné otázky.

6
00:00:21,295 --> 00:00:24,048
Kruci, proč ten zákon
nemůže platit pro naše?

7
00:00:24,132 --> 00:00:26,259
A jo, máš čtrnáct dní
na změnu názoru.

8
00:00:26,342 --> 00:00:29,220
Ne, drobku, neboj se.
Já si to nerozmyslím.

9
00:00:29,387 --> 00:00:33,891
Už jsme probrali, že musíš k někomu,
kdo o tebe bude chtít pečovat.

10
00:00:34,684 --> 00:00:39,188
Kéž budou společensky
uvědomělí. A feministi!

11
00:00:39,272 --> 00:00:43,317
Někdo, kdo se staví
proti heteronormativitě

12
00:00:43,484 --> 00:00:48,531
a nereálným představám o těle

13
00:00:50,408 --> 00:00:52,326
a systémovému rasismu.

14
00:00:52,410 --> 00:00:57,457
A týrání zvířat. No ano!

15
00:00:57,623 --> 00:01:00,126
Ty víš, co v životě chceš.

16
00:01:00,918 --> 00:01:03,755
A ty si o to řekneš.

17
00:01:11,220 --> 00:01:13,306
GENERA+ION
7. díl: Opuštěný ostrov

18
00:01:14,223 --> 00:01:16,601
O TÝDEN DŘÍVE

19
00:01:51,761 --> 00:01:56,390
Nejlepší sex jsem zažila
v motelech u cesty.

20
00:01:58,059 --> 00:02:03,272
Dobrý den. Volal jsem kvůli pokojům.
Rozbil se nám autobus.

21
00:02:03,356 --> 00:02:05,483
Neobchodujete s těmi dětmi, že ne?

22
00:02:05,566 --> 00:02:07,819
........