1
00:00:00,070 --> 00:00:07,937
SISYPHUS: MÝTUS

2
00:00:09,695 --> 00:00:13,068
Titulky 26.3.2021
Andrea1717

3
00:02:09,896 --> 00:02:11,647
Je to správna cesta?

4
00:02:23,493 --> 00:02:24,660
To bolí.

5
00:02:54,691 --> 00:02:55,817
Išla som správne.

6
00:03:02,518 --> 00:03:07,245
SISYPHUS: MÝTUS

7
00:03:25,888 --> 00:03:27,223
Toto je také vyčerpávajúce.

8
00:03:54,917 --> 00:03:56,127
Som hladná.

9
00:04:27,450 --> 00:04:29,410
Achasan.

10
00:04:31,078 --> 00:04:33,581
ACHASAN EKOLOGICKÝ PARK

11
00:04:33,664 --> 00:04:35,082
Achasan.

12
00:04:43,257 --> 00:04:44,842
Ktorým smerom to je?

13
00:04:46,135 --> 00:04:47,887
Mám to.

14
00:04:57,313 --> 00:04:59,190
Je to príliš veľká okľuka.

15
00:07:17,745 --> 00:07:20,373
Seo-hae!

16
00:07:22,667 --> 00:07:23,918
Mama?

17
00:07:24,001 --> 00:07:26,545
Gang Seo-hae!

18
00:07:27,213 --> 00:07:29,757
- Seo-hae!
- Mama?

19
00:07:29,840 --> 00:07:31,175
Seo-hae!

20
00:07:40,267 --> 00:07:41,560
Gang Seo-hae!

21
00:08:38,284 --> 00:08:39,243
Chyť sa.

22
00:08:50,129 --> 00:08:51,714
Už je to v poriadku.

23
00:08:55,009 --> 00:08:56,552
Je to v poriadku.

24
00:08:56,635 --> 00:08:58,345
- Ocko.
- Je to v poriadku.

25
........