1
00:01:33,510 --> 00:01:37,470
<i>Dnešní bitva byla 18. útokem příšery
za poslední dva roky. </i>

2
00:01:37,550 --> 00:01:40,430
<i>Tentokrát mezi mimozemskou příšerou
a stříbrným obrem.</i>

3
00:01:40,510 --> 00:01:43,390
<i>Není divu, že situace stále působí</i>

4
00:01:43,470 --> 00:01:45,350
<i>skutečné obavy v mysli veřejnosti.</i>

5
00:01:45,480 --> 00:01:49,980
<i>To vše je primárně poháněno
nevýrazným výkonem společnosti WINR</i>

6
00:01:50,110 --> 00:01:53,730
<i>v udržení toho, aby se
naše krásná města nestala bojištěmi.</i>

7
00:01:53,860 --> 00:01:57,450
<i>S námi je nyní člen týmu WINR Mick Sanders.</i>

8
00:01:57,900 --> 00:01:59,437
Rick, jsem Rick ...

9
00:01:59,570 --> 00:02:01,240
<i>Pane Sandersi,
jaké máte komentáře k dnešní události?</i>

10
00:02:01,830 --> 00:02:04,540
<i>A co nám můžete říct
o tom stříbrném obru?</i>

11
00:02:04,660 --> 00:02:07,040
<i>V první řadě jsem Rick, Rick Sanders.</i>

12
00:02:07,460 --> 00:02:12,170
<i>A blahobyt všech lidí
je hlavní starostí WINR týmu.</i>

13
00:02:12,250 --> 00:02:15,920
<i>A ačkoli nevíme,
kdo je ten obrovský stříbrný obr...</i>

14
00:02:16,010 --> 00:02:19,470
<i>zdá se, že jeho mise byla podobná té naší,
a to je chránit</i>

15
00:02:19,550 --> 00:02:20,890
<i>bezpečnost veřejnosti.</i>

16
00:02:21,640 --> 00:02:22,800
<i>Děkuji Nicku </i>

17
00:02:23,350 --> 00:02:24,600
Nick?

18
00:02:24,720 --> 00:02:26,365
<i>Toto bylo speciální vysílání...</i>

19
00:02:26,400 --> 00:02:28,020
Nedokáže ani vyslovit mé jméno.

20
00:02:28,100 --> 00:02:30,520
Chtěl bych ji vidět, jak by to
zvládla lépe vzhledem k okolnostem.

21
00:02:30,600 --> 00:02:33,150
- Je to reportérka.
- Myslím, že ta její povaha

22
00:02:33,230 --> 00:02:35,480
by měla vyhynout.

23
........