1
00:00:27,230 --> 00:00:30,930
preklad Five By Five
časovanie GEES

2
00:00:35,900 --> 00:00:37,450
Sledovali sme keď sa to vysielalo

3
00:00:37,450 --> 00:00:40,230
a moja najmladšia sestra...

4
00:00:40,230 --> 00:00:43,720
"onee-chan prehrala",
začala veľmi plakať.

5
00:00:44,270 --> 00:00:46,740
Aby získala svojej malej sestre ospravedlnenie,

6
00:00:46,740 --> 00:00:49,520
hrá odvetný zápas v stolnom tenise proti Sawabe.

7
00:00:49,520 --> 00:00:50,850
Dostali ste nejakú Valentínsku čokoládu?

8
00:00:50,850 --> 00:00:52,340
Od koho ste ju dostali?

9
00:00:54,210 --> 00:00:56,960
Stratégia rozhovoru Sawabeho zarazila

10
00:00:56,960 --> 00:00:59,030
a dokázala stav zvrátiť.

11
00:01:00,250 --> 00:01:01,810
Aktuálne skóre je 3-2

12
00:01:01,810 --> 00:01:04,610
S Ten-chan vo vedení pokračujeme.

13
00:01:04,610 --> 00:01:06,360
Tak Ten-chan prevzala vedenie.

14
00:01:06,360 --> 00:01:07,180
To je zlé.

15
00:01:07,180 --> 00:01:08,410
Čo sa stalo?

16
00:01:08,580 --> 00:01:09,180
To je zlé.

17
00:01:11,780 --> 00:01:12,160
Ideš!

18
00:01:12,160 --> 00:01:13,610
Dobre, dobre!

19
00:01:16,030 --> 00:01:17,540
Dobre Ten-chan!

20
00:01:17,540 --> 00:01:19,300
[Skvelá kondícia!]

21
00:01:21,870 --> 00:01:22,920
To dáš!

22
00:01:26,650 --> 00:01:27,410
Pekne.

23
00:01:30,120 --> 00:01:31,920
Nie je od Valentínskych otázok divný?

24
00:01:31,920 --> 00:01:33,560
[Poškodenie z Valentínskych otázok.]

25
00:01:33,560 --> 00:01:35,250
........