1
00:03:21,040 --> 00:03:24,010
- Hej!
- Co?

2
00:03:25,400 --> 00:03:31,940
Spočítal jsem fáze Měsíce
a za deset dní bude novoluní.

3
00:03:31,940 --> 00:03:37,770
- No a? - Ty troubo!
V noci bude tma jako v pytli.

4
00:03:41,870 --> 00:03:44,540
No jo!

5
00:03:44,540 --> 00:03:51,140
Takže nás nikdo neuvidí.

6
00:04:24,750 --> 00:04:27,650
Pomalu, nepospíchej.

7
00:04:33,020 --> 00:04:36,790
Moje záda.

8
00:04:39,320 --> 00:04:43,020
Tak co? Nejsem fikanej?

9
00:04:43,020 --> 00:04:46,750
Říkal jsem ti,
že palivo je lehčí než voda.

10
00:04:46,750 --> 00:04:51,150
Takhle se tolik nenadřeme.

11
00:04:51,150 --> 00:04:56,580
Pomůžeš mi trochu?
Ty vůbec netlačíš.

12
00:04:56,580 --> 00:05:01,250
No jo, já zapomněl.

13
00:05:03,980 --> 00:05:11,390
Počkej. 1, 2, 3.
To by mělo stačit.

14
00:05:11,390 --> 00:05:18,650
Počkej, tři se špatně dělí dvěma.
Potřebujeme ještě jeden.

15
00:05:19,220 --> 00:05:23,250
Až příště. Nesmíme to
přehnat, ať nás nechytnou.

16
00:05:23,250 --> 00:05:25,580
Seš blázen? Co když
žádný "příště" nebude?

17
00:05:25,580 --> 00:05:30,090
Pojď, jen jeden. Copak jsem tě
někdy nechal ve štychu? Rychle!

18
00:05:48,860 --> 00:05:53,050
Pomoc! Někdo nám krade palivo! (Jap)

19
00:05:56,020 --> 00:06:00,350
Japončík! Rychle pryč! Dělej!

20
00:06:02,750 --> 00:06:07,750
Pomoc! Kradou nám palivo! (Jap)

21
00:06:10,590 --> 00:06:14,150
Vstávej! Rychle!

22
00:06:14,150 --> 00:06:21,750
Tak hni sebou! Vstaň! Dělej!

23
00:06:30,350 --> 00:06:34,180
........