1
00:00:27,680 --> 00:00:32,710
Masao, přijala thajská
vláda naši nabídku (Jap)

2
00:00:32,710 --> 00:00:37,910
na vybudování železnice
z Thajska do Barmy? (Jap)

3
00:00:37,910 --> 00:00:41,520
Zatím na to neodpověděli,
ale připomeneme jim to. (Jap)

4
00:00:41,520 --> 00:00:43,600
Idioti! (Jap)

5
00:00:47,070 --> 00:00:49,450
Promiňte, pane. (Jap)

6
00:00:59,190 --> 00:01:04,000
Pane generále, ve vesnici
Pong došlo k potížím. (Jap)

7
00:01:04,000 --> 00:01:08,520
- O co jde? - Včera večer
se vojáci z 9. divize (Jap)

8
00:01:08,520 --> 00:01:12,180
dostali do potyčky s místními
usedlíky a thajskou policií. (Jap)

9
00:01:12,180 --> 00:01:16,280
Bylo zabito
pět japonských vojáků. (Jap)

10
00:01:16,280 --> 00:01:19,630
Stovky místních
pracovníků uprchly. (Jap)

11
00:01:19,630 --> 00:01:23,850
Místní s thajskými vojáky
sestavili protestní skupinu. (Jap)

12
00:01:25,020 --> 00:01:28,090
Situace je tam
velmi napjatá, pane. (Jap)

13
00:01:29,650 --> 00:01:38,780
Masao, okamžitě mě spoj
s thajskou vládou! (Jap)

14
00:01:38,780 --> 00:01:40,930
Ano, pane! (Jap)

15
00:01:47,420 --> 00:01:51,630
Thajsko nezabránilo
tomuto nešťastnému incidentu,

16
00:01:51,630 --> 00:01:57,170
znamená to snad,
že chce s Japonskem válčit?

17
00:02:01,380 --> 00:02:04,210
Ne, to není naším záměrem.

18
00:02:04,210 --> 00:02:07,450
Thajsko je malá
země s malou armádou

19
00:02:07,450 --> 00:02:11,290
a Japonsko
považujeme za spojence.

20
00:02:11,740 --> 00:02:13,900
Prosím vás o důvěru.

21
00:02:24,840 --> 00:02:28,410
Japonská armáda se
nehodlá smířit s faktem,

........