1
00:00:29,150 --> 00:00:32,330
- Rychle.
- Dělejte! (Jap)

2
00:00:39,290 --> 00:00:42,860
- S dovolením.
- S dovolením.

3
00:00:44,230 --> 00:00:46,400
Sundejte moskytiéru. (Jap)

4
00:00:49,730 --> 00:00:52,460
Kobori! Kobori!

5
00:00:52,460 --> 00:00:54,600
Kobori.

6
00:00:54,840 --> 00:00:56,750
Jdeme. (Jap)

7
00:00:56,750 --> 00:00:59,670
Poručíku Kobori. (Jap)

8
00:01:10,360 --> 00:01:12,270
Jdeme. (Jap)

9
00:01:12,270 --> 00:01:14,820
Já sám! (Jap)

10
00:01:19,720 --> 00:01:23,040
Kobori! Kobori! Kobori.

11
00:01:37,000 --> 00:01:40,010
Dok-mali, už je ti lépe?

12
00:01:40,010 --> 00:01:41,820
Moc vám děkuji.

13
00:01:41,820 --> 00:01:45,610
Jestli se necítíš dobře,
můžeš tady zůstat.

14
00:02:10,100 --> 00:02:11,860
Jedeme! (Jap)

15
00:02:36,160 --> 00:02:40,760
- To ne. - Od koho to je, Vinaii?
- Od Divokého slona.

16
00:02:40,820 --> 00:02:43,660
To je skutečně on. Co říkal?

17
00:02:43,660 --> 00:02:46,960
"Nemohu se dostat z oblasti.
Mise neúspěšná."

18
00:02:48,170 --> 00:02:50,360
Přesně toho se Ruth obával.

19
00:02:50,360 --> 00:02:51,990
To je pravda.

20
00:02:51,990 --> 00:02:56,660
Japonci asi celou severní
hranici dobře střeží. Sakra!

21
00:02:57,990 --> 00:03:01,130
Musíme naše lidi dostat
do Číny za každou cenu.

22
00:03:01,690 --> 00:03:06,090
Jinak naše hnutí v Thajsku
ztratí spojení se spojenci.

23
00:03:06,090 --> 00:03:12,090
Úplně by nás to odřízlo.
Nikdo by o nás nevěděl.
........