1
00:02:30,036 --> 00:02:32,286
A vy jste kdo?

2
00:02:39,012 --> 00:02:41,262
Ciljo, na zem!

3
00:02:47,004 --> 00:02:49,254
Cilenko, klid.
Jen klid.

4
00:02:50,084 --> 00:02:52,881
- Míšo, co se děje?
- Už je to dobrý.

5
00:02:53,006 --> 00:02:55,256
Míšo...

6
00:02:59,365 --> 00:03:03,698
Tak jsem se lekla!
Co to bylo, Míšo?

7
00:03:38,421 --> 00:03:40,671
Guljo!
Guljo!

8
00:03:41,401 --> 00:03:45,234
- Co?
- Guljo, jsi živý?

9
00:03:45,359 --> 00:03:48,280
Jsem! Kde je tem mrzák,
co mi střílel do okna?

10
00:03:48,405 --> 00:03:50,304
Kdo ví?
Šuru podřízli!

11
00:03:50,429 --> 00:03:52,300
- Cože?
- Podřízli!

12
00:03:52,425 --> 00:03:54,232
Guljo, co se tam děje!

13
00:03:54,357 --> 00:03:58,624
Šuru podřízli!
A tři utekli!

14
00:03:59,385 --> 00:04:01,635
Pojďte sem!
Rychle!

15
00:04:07,429 --> 00:04:09,679
Poběž, Chochole!

16
00:04:16,453 --> 00:04:22,505
Ljovo! Ljovo!

17
00:04:26,365 --> 00:04:28,328
Zabili ho, Míšo!
Zabili!

18
00:04:28,453 --> 00:04:30,264
Sofinko...

19
00:04:30,389 --> 00:04:31,240
Zabili ho, Míšo.

20
00:04:31,365 --> 00:04:34,898
Přestaň, Sofo!
Stačí. Ticho.

21
00:04:35,385 --> 00:04:37,240
Ljovo.

22
00:04:37,365 --> 00:04:42,371
Ljovo! Ljovo!

........