1
00:01:46,580 --> 00:01:48,980
Pořád se to snažíš opravit?

2
00:01:50,280 --> 00:01:54,110
Budu potřebovat svolení,
jestli mohu projít vaším sadem.

3
00:01:54,110 --> 00:01:56,840
Potřebuji něco z loděnice.

4
00:02:05,020 --> 00:02:09,090
- Jen běž.
- Děkuju.

5
00:02:17,620 --> 00:02:20,830
Jak je na tom babička?

6
00:02:21,040 --> 00:02:24,050
Už je to mnohem lepší. Děkuju.

7
00:02:24,050 --> 00:02:28,660
Doktor říkal, že až dostane
všechny injekce, tak se jí uleví.

8
00:02:29,990 --> 00:02:34,400
Požádala mě, abych
vám oběma poděkovala.

9
00:02:34,480 --> 00:02:36,980
Není zač.

10
00:02:40,350 --> 00:02:44,090
Můžu za babičkou zajít?

11
00:02:49,680 --> 00:02:52,750
Babi, máme návštěvu.

12
00:02:52,750 --> 00:02:54,370
Dok-mali!

13
00:02:54,370 --> 00:02:59,750
Prosím, nevstávejte. (Jap)
Nemusíte vstávat.

14
00:03:02,150 --> 00:03:05,990
Nechám vás chvíli o samotě.

15
00:03:12,960 --> 00:03:15,510
Mockrát ti děkuju, Dok-mali.

16
00:03:15,510 --> 00:03:18,770
To nic. (Jap)
Není zač.

17
00:03:18,770 --> 00:03:22,520
Už je vám lépe?

18
00:03:23,780 --> 00:03:28,880
Ano, o moc lépe. Je mi dobře.

19
00:03:29,580 --> 00:03:35,420
Ale co ty? Co tvoje zranění?

20
00:03:36,020 --> 00:03:38,800
Už se to hojí. Děkuji.

21
00:03:38,800 --> 00:03:41,350
Děkuji vám. (Jap)

22
00:04:19,680 --> 00:04:22,520
Ještě jednou. Ořech...

23
00:04:22,520 --> 00:04:24,910
Ožech.

24
00:04:27,680 --> 00:04:29,730
........