1
00:02:32,420 --> 00:02:37,860
Ať vás nečeká žádné strádání,
ale šťastný a úspěšný rok.

2
00:02:37,860 --> 00:02:40,610
Amen.

3
00:02:40,750 --> 00:02:47,950
Tento dům má velké štěstí.
Nejsou nemocní,

4
00:02:47,950 --> 00:02:52,650
protože mají léky od Japonců.

5
00:02:53,900 --> 00:03:02,250
To je dobře, Mian. Japonci jsou
naši štědří a laskaví sousedé.

6
00:03:02,250 --> 00:03:07,740
- Měla byste jim to přát.
- Ano, pane.

7
00:03:07,740 --> 00:03:13,080
Starosto, chtěl jste
mluvit o stavbě toho krytu.

8
00:03:13,080 --> 00:03:16,620
Ano. Slyšíte mě všichni?

9
00:03:16,620 --> 00:03:22,100
Za dva dny, odpoledne 3. ledna,
se sejdeme v hale chrámu.

10
00:03:22,100 --> 00:03:24,860
Všechno to probereme.

11
00:03:24,860 --> 00:03:30,580
Grae, Mian, brzy
začnou Thon bombardovat.

12
00:03:30,580 --> 00:03:39,710
To ne! Proč by nás bombardovali?
Vždyť jsou tu jen lesy a sady.

13
00:03:40,260 --> 00:03:45,930
Kdo ví, třeba chtějí
zničit náš kokosový sad.

14
00:03:45,930 --> 00:03:52,040
A co banány, citrusy,
manga a další ovoce?

15
00:03:52,040 --> 00:03:58,990
Možná to chtějí všechno zničit,
abychom zůstali o hladu.

16
00:04:09,540 --> 00:04:14,550
Kobori, Kobori... Ang.

17
00:04:22,820 --> 00:04:26,840
Zase Kobori.
Lidi už si o nás povídají.

18
00:04:26,840 --> 00:04:30,950
Mami, jde sem.

19
00:04:38,340 --> 00:04:43,240
Vypouštíte ptáky
zpátky na svobodu?

20
00:04:43,240 --> 00:04:48,380
Ano. Neměli by se už někteří
lidé taky vrátit zpátky?

21
00:04:48,380 --> 00:04:50,410
Vy nechcete jít domů?

22
00:04:51,860 --> 00:04:55,330
........