1
00:02:25,850 --> 00:02:35,330
Přestaňte!
Nechte toho, prosím!

2
00:02:35,330 --> 00:02:40,030
Nepleť se do toho!
Proč mu chceš pomáhat?

3
00:02:40,030 --> 00:02:44,030
Prosím, přestaňte!
On nic neudělal.

4
00:02:44,710 --> 00:02:46,510
Hideko!

5
00:02:46,510 --> 00:02:51,010
Prosím, přestaňte!

6
00:02:51,750 --> 00:02:53,870
Ang!

7
00:02:59,380 --> 00:03:02,090
Prosím, nechte je!

8
00:03:10,750 --> 00:03:12,950
Hajzle!

9
00:03:26,660 --> 00:03:29,550
Přestaňte! Tady je policie!

10
00:03:30,660 --> 00:03:35,750
Všichni zůstaňte, kde jste.

11
00:03:42,490 --> 00:03:45,370
Hideko, jsi v pořádku?

12
00:03:45,370 --> 00:03:51,510
Nic mi není.
Kobori, ty krvácíš!

13
00:03:51,510 --> 00:03:53,670
Je to jen škrábnutí.

14
00:03:53,670 --> 00:03:59,390
Není to jen škrábnutí,
nezlehčuj to. Ukaž mi to.

15
00:04:24,140 --> 00:04:29,890
Tady si to podrž,
ať zastavíš krvácení.

16
00:04:40,400 --> 00:04:46,920
Promiň, nechtěl...
Jsem v pořádku, Hideko.

17
00:04:49,350 --> 00:04:56,850
Starosto, Japonci tady
začali střílet po Thajcích.

18
00:04:56,850 --> 00:05:02,200
Ko je mrtvý...
Zabili spoustu Thajců.

19
00:05:02,200 --> 00:05:05,550
To je pravda, starosto.
Můžu to dosvědčit.

20
00:05:05,550 --> 00:05:09,900
Thajci za nic nemůžou,
byla to vina Japonců!

21
00:05:09,900 --> 00:05:16,710
Počkejte! Tohle je vážná věc.
Opravdu jste to viděli?

22
00:05:18,090 --> 00:05:21,940
- Ano...
- Viděli.
........