1
00:02:30,170 --> 00:02:33,080
- Děkuji za odvoz.
- Prosím. (Jap)

2
00:02:42,130 --> 00:02:45,730
- Poručíku Kobori!
- Co se stalo?

3
00:02:45,730 --> 00:02:49,820
Měl jsem z nádraží Bangkok Noi
odcestovat do Ranongu,

4
00:02:49,820 --> 00:02:56,190
- ale prý se mám hlásit tady.
- Běž dovnitř, generál Nakamura

5
00:02:56,190 --> 00:02:59,600
chce s tebou mluvit.

6
00:03:18,940 --> 00:03:21,940
Posíláte mě na vojenskou
základnu v Singapuru?

7
00:03:21,940 --> 00:03:25,490
Ano, zítra odjíždíte.

8
00:03:27,020 --> 00:03:29,780
Ano, pane!

9
00:03:38,040 --> 00:03:41,600
Rád bych znal důvod.

10
00:03:44,490 --> 00:03:48,120
Protože neschvalujete
moji novou politiku.

11
00:04:07,570 --> 00:04:13,440
- Generál Nakamura si zavolal
mého synovce? - Ano, pane!

12
00:04:15,440 --> 00:04:17,540
O co jde?

13
00:04:17,540 --> 00:04:22,770
Kobori je pro vojáky
dobrým příkladem,

14
00:04:22,770 --> 00:04:26,800
protože má dobré vztahy
s místními obyvateli.

15
00:04:27,850 --> 00:04:30,320
Taková hloupost!

16
00:04:30,440 --> 00:04:34,280
Generál Nakamura
Thajcům vůbec nerozumí!

17
00:04:34,640 --> 00:04:37,520
A ty jsi moc měkký.

18
00:04:38,210 --> 00:04:44,360
Aby se ti to nevymstilo.
Thajcům není radno věřit!

19
00:04:54,010 --> 00:04:56,240
Kobori...

20
00:05:15,890 --> 00:05:18,280
Kolik?

21
00:05:30,450 --> 00:05:34,950
- Podplukovníku Masao.
- Mám příkaz k vašemu zatčení.

22
00:05:34,950 --> 00:05:39,320
Pokus o vraždu neozbrojených
thajských občanů.
........