1
00:02:49,520 --> 00:02:52,410
Jen pojď blíž.

2
00:02:55,070 --> 00:02:58,700
Přišla jsi tak pozdě v noci.

3
00:03:12,470 --> 00:03:15,090
Co tady děláš?

4
00:03:23,960 --> 00:03:26,760
Přišel jsem navštívit Bua.

5
00:03:27,380 --> 00:03:32,240
A co tady děláš ty?

6
00:03:47,420 --> 00:03:53,610
Nečekal jsem,
že tě potkám zrovna tady.

7
00:03:54,980 --> 00:03:59,520
Zato mě vůbec nepřekvapuje,
že jsem tě tady potkala.

8
00:03:59,910 --> 00:04:02,760
Budu mít tři dny volno.

9
00:04:03,460 --> 00:04:10,540
Přišel jsem říct Buaovi,
aby si zítra přišel pro Phona.

10
00:04:11,380 --> 00:04:16,120
Od zítřka
budu na druhém břehu.

11
00:04:17,210 --> 00:04:21,630
Požádal jsem o volno,
abych si rozmyslel,

12
00:04:21,630 --> 00:04:25,650
jestli tady
mám nadále zůstávat.

13
00:04:27,480 --> 00:04:33,620
Možná se nechám
převelet na bitevní loď.

14
00:04:33,620 --> 00:04:41,200
Některým by se ulevilo,
kdybych odešel bojovat.

15
00:04:48,000 --> 00:04:49,960
Buao...

16
00:04:51,640 --> 00:04:54,940
Chci se zeptat,
jestli máš zítra čas.

17
00:04:55,660 --> 00:04:58,380
Potřebujeme
pomoct s úklidem strouhy.

18
00:04:58,380 --> 00:05:02,740
Musí to být ráno,
odpoledne nejsme doma.

19
00:05:05,330 --> 00:05:08,080
Jasně.

20
00:05:08,860 --> 00:05:11,750
To je všechno,
co jsem ti chtěla.

21
00:05:13,930 --> 00:05:18,050
Počkej! Doprovodím tě.

22
00:05:22,470 --> 00:05:26,260
Hideko! Hideko!

........