1
00:00:00,300 --> 00:00:01,620
V PŘEDEŠLÝCH DÍLECH

2
00:00:01,700 --> 00:00:04,460
Zpráva o vraždě byla zfalšována.

3
00:00:04,660 --> 00:00:06,020
Takže ty už nejsi Anker?

4
00:00:06,180 --> 00:00:09,500
Rozdělili nás potom,
co naše rodiče vyhodili do vzduchu.

5
00:00:09,660 --> 00:00:11,340
Ahoj, bráško.

6
00:00:11,500 --> 00:00:15,460
Znáš švédský i dánský právní systém.
Potřebuji tě.

7
00:00:15,620 --> 00:00:19,620
Thomas Waldman umístil
tu bombu pod auto.

8
00:00:19,780 --> 00:00:23,420
Frank Nordling, tohle je můj klient,
Thomas Waldman.

9
00:00:23,580 --> 00:00:26,100
Já se chystám vyšetřovat Waldmana

10
00:00:26,260 --> 00:00:30,020
a ty tu sedíš a kouříš heroin.

11
00:00:30,180 --> 00:00:33,260
Je zapletený v drogách
a ve finanční kriminalitě.

12
00:00:33,420 --> 00:00:35,540
- Proč Waldman zabil tátu?
- Nevím.

13
00:00:35,700 --> 00:00:37,980
Jsi jen zasranej poskok!

14
00:00:39,020 --> 00:00:41,420
Co jsi dělala na lodi
Jarnu Marcona?

15
00:00:41,580 --> 00:00:43,660
Můžu vidět tvůj průkaz?

16
00:00:43,820 --> 00:00:46,340
Jsem do tebe zamilovaná.

17
00:00:46,500 --> 00:00:49,260
Nekaž si kvůli mně manželství.

18
00:00:49,420 --> 00:00:52,940
<i>- Můžeme pokračovat jako dřív.</i>
- Ne, já nemůžu.

19
00:00:53,100 --> 00:00:57,140
Přivezeme a odvezeme to přes Karlshamn.
Najdi firmu ve Švédsku.

20
00:00:57,300 --> 00:01:01,500
Na Waldmana nic nemáme.
Zná Bogdana Nikolitche,

21
00:01:01,660 --> 00:01:03,580
který tu má stavební firmu.

22
00:01:03,740 --> 00:01:09,260
Briana Poulsena zatkli za napadení
a potřebuje právníka.

23
........